Банкеръ Daily

Общество и политика

Безработните скочиха с 5,6% за година

През второто тримесечие на годината общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 079.6 хил., от които 1 642.0 хил. мъже и 1 437.6 хил. жени. В сравнение със същия период на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 5.6%, съобщиха от Националният статистически институт .

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.0%, като при мъжете този дял е 57.8%, а при жените - 46.6%.

Общият броят на безработните е 192.2 хил., от които 108.1 хил. (56.2%) са мъже и 84.1 хил. (43.8%) - жени.

Коефициентът на безработица е 5.9%, съответно 6.2% за мъжете и 5.5% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г.  той се е увеличил с 1.7 процента, като при мъжете и жените е съответно с 1.6 и 1.8 процентни пункта.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.9% спрямо същия период на миналата година.

Увеличението в индустрията е с 10.7%, в услугите - с 9.1%, и в строителството - с 6.0%.

Според бизнес анкетите на НСИ през септември  20.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През юни средната работна заплата е 1 355 лв. и нараства с 1.7% в сравнение с предходния месец и с 8.1% спрямо юни 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във