Банкеръ Daily

Общество и политика

Безработните продължават да намаляват и през август

В края на месец август регистрираните безработни в бюрата по труда, според статистиката на Агенцията по заетостта, са 245 774, като спрямо юли намалението е с 12 779 лица. В същото време увеличението спрямо август 2019 г. е със 73 131 лица.

Равнището на регистрирана безработица в страната през август е 7.5%, като агенцията отчита спад от 0.4 процентни пункта в сравнение с предходния месец и ръст с 2,2% спрямо година по-рано.

Работа през август са започнали 23 548 души, като 76.7% от тях са устроени в реалната икономика. За същия период пък в бюрата по труда са се записали нови 24 063 безработни и други 862 учащи и пенсионери. 

<!--[if--><!--[endif]-->Излизащите от регистъра на безработните поради започване на работа са само с 515 по-малко отколкото влезлите новорегистрирани. За сравнение, през месец август предходните 4 години статистиката на Агенцията по заетостта показва, че входящият поток  е надвишавал над десет пъти броя на постъпилите на работа, като през 2019 г. те са били със 7 133 повече от напусналите поради започване на работа.

Сред най-предпочитаните сектори за старт на кариерата е преработващата промишленост – 20,2% от всички започнали работа, следван от хотелиерство и ресторантьорство – 14,1%, търговията, ремонта на автомобили – 13,9%,  държавно управление – 11,9%, строителство – 5,5%.

През месеца са субсидирани 5488 работни места от рисковите групи – 2730 по програми и мерки за заетост и 2758 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Най-масово работа е осигурена по стартиралите в началото на месеца 28 регионални програми за заетост и по схемата „Заетост за теб” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, малко над 4100 търсещи работа са се включили в подновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда, трудови борси и дни на работодателя.<!--[if-->

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 18 048, които са с 4,7% повече от тези, заявени през същия месец на миналата година.

Най-голям дял свободни места са регистрирани в преработващата промишленост (23.7%), следват образованието (16.4%), хотелиерството и ресторантьорството (14.6%), административните и спомагателните дейности (13.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8.8%)  и строителството (5.7%).

Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни.    

 

<!--[endif]-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във