Банкеръ Daily

Общество и политика

Безработните лица в страната са 142 000 през второто тримесечие на 2019 г.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 навършени години е 73.8%, като в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.0 процентни пункта. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 2.8 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. и достига 70.7%. Коефициентът на безработица е 4.2%, или с 1.3 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2018 година. Обезкуражените лица на възраст 15-64 навършени години са 61.2 хил., или 5.2% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработица

През второто тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 142.0 хил., от които 82.7 хил. (58.2%) са мъже и 59.3 хил. (41.8%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.2% и в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 1.3 процентни пункта, като при мъжете намалението е от 6.1 на 4.6%, а при жените - от 4.7 на 3.7%.

От всички безработни лица 15.1% са с висше образование, 45.1% - със средно, и 39.8% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.0% за висше образование, 3.4% за средно образование и 12.2% за основно и по-ниско образование.

В периода април - юни 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 84.5 хил., или 59.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.5%, като в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 0.7 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 2.7%, а при жените - 2.2%. От общия брой на безработните лица 25.1 хил., или 17.7%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. е 6.9% - с 2.4 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. При мъжете коефициентът на безработица (15-29 навършени години) е 7.3%, а при жените - 6.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 3.0 процентни пункта при мъжете и с 1.5 процентни пункта при жените.

Заетост

Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години през второто тримесечие на 2019 г. е 3262.8 хил., от които 1733.2 хил. мъже и 1529.7 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.7%, като при мъжете този дял е 60.5%, а при жените - 49.2%.

През второто тримесечие на 2019 г. 2065.3 хил. души, или 63.3% от всички заети, работят в сектора на услугите, 980.2 хил. (30.0%) работят в индустрията и 217.4 хил. (6.7%) - в селското, горското и рибното стопанство. С временна работа са 134.0 хил., или 4.6% от наетите лица.

В периода април-юни 2019 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 3165.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.7% (74.0% за мъжете и 67.3% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-29 навършени години е 42.8% (47.5% за мъжете и 37.7% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 75.7%, съответно 79.3% за мъжете и 72.1% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост (20-64 навършени години) е по-висок с 3.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и при жените е почти едно и също.

Заетите лица на възраст 55-64 навършени години са 621.1 хил., или 65.0% от населението в същата възрастова група (68.8% от мъжете и 61.5% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55-64 години се увеличава с 4 процентни пункта.

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2564.3 хил., от които 1046.8 хил. (40.8%) са мъже и 1517.5 хил. (59.2%) са жени. Икономически неактивните лица на възраст 15-64 навършени години са 1173.1 хил., или 26.2% от населението в същата възрастова група. Участието в образование и обучение и личните или семейните причини са най-честите фактори за икономическа неактивност (съответно за 36.9 и 23.1% от лицата извън работната сила на възраст 15-64 навършени години).

Facebook logo
Бъдете с нас и във