Банкеръ Daily

Общество и политика

Безработицата през октомври е малко под 7%

Равнището на регистрирана безработица в страната през октомври е 6.9%, съобщи Агенцията по заетостта. От там отчитат спад от 0.3 процентни пункта в сравнение с предходния месец септември и ръст с 1.3 пункта спрямо година по-рано.

В края на месец октомври регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на агенцията са 227 909, което е с 8149 лица по-малко от септември. На годишна база увеличението е с 45 380 души.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 33 410 безработни лица. Освен тях, други 808 от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали.

Въпреки кризата и затворените бизнеси, според данните на статистиката през октомври броят на започналите работа достига 23 045, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита ръст с 31.2%. 

От започналите работа 82.4% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 24,5%, следвани от търговия – с 15,0%, хотелиерство и ресторантьорство – 9,5%, държавно управление – 5,9%, строителство – 5,3%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 4 067 безработни лица от рисковите групи – 2 340 по програми и мерки за заетост и 1 727 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 5436 лица, като само през октомври са сключени трудови договори с 1097 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като втори дизайн на 60/40 или 80/20. Програмите са осигурили запазването на заетостта на 143 000 лица. 

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени нови 629 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 19 823, които са с 40.2% повече от тези, заявени през октомври 2019 г.

Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27.4%), следват търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8.3%), административните и спомагателните дейности (6.5%), хотелиерството и ресторантьорството (5.4%) и образованието (4.5%). 

Най-търсените професии през месецa са свързани с обслужване на клиенти, оператори на стационарни машини и съоръжения, производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, стопански и административни специалисти, металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии, монтажници, администраивен персонал, водещ счетоводни и стокови документи, продавачи и други. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във