Банкеръ Weekly

Общество и политика

Безработицата през 2013 г. достига 12,9%

През 2013 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 322.7 хил., или 68.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2012 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 1,3 процентни пункта, съобщават от Националния статистически институт /НСИ/.

Общият брой на заетите лица e 2 934 900., или 46.9% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 2 889 400. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.5%, съответно 62.1% за мъжете и 56.8% за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 63.5%, или с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение с 2012 г. Увеличението на коефициента е почти еднакво за мъжете и жените, като стойностите му достигат 66.4% за мъжете и 60.7% за жените.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 навършени години е 47,4%. В сравнение с 2012 г. той отбелязва нарастване с 1,7 процентни пункта, като увеличението при жените е с 2,1 процентни пункта, а при мъжете - с 1,1 процентни пункта.

Безработните лица са 436 300., от които 249 800 са мъже и 186 500 - жени. Коефициентът на безработица се увеличава с 0,6 процентни пункта в сравнение с 2012 г. и достига 12.9%.

При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0,4 процентни пункта, а при жените - с 1,0 процентни пункта, като достига съответно 13,9 и 11,8%. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-24 навършени години е 28,4%, а за възрастовата група 15- 29 навършени години - 21,8%.

В сравнение с 2012 г. коефициентът на безработица за тези възрастови групи се увеличава съответно с 0,3 и 1 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 250 300, или 57,4% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 7,4% - съответно 8,1% за мъжете и 6,6% за жените, показват данните на НСИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във