Банкеръ Daily

Общество и политика

Безплатен преводач на жестов език за глухите и сляпо-глухите лица

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език, предоставена от преводач от и на български жестов език, до 120 часа годишен лимит. Това предвижда проект на Наредба за жестовия език, публикувана за обществено обсъждане на сайта на социалното министерство. Услугата се осигурява въз основа на заявление-декларация по образец, подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. 

Според  проект на наредба глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти, в процеса на обучението си за придобиване на висше образование, ще имат право на допълнително до 60 часа на семестър осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език. За осигуряване на пълния лимит на услугата заявления-декларации се подават един месец преди началото на календарната година, съответно - месец преди началото на учебната година. В срок до пето число на месеца, следващ месеца на предоставяне на безвъзмездната услуга, преводачът от и на български жестов език също подал искане за плащане по образец. В срок до края на месеца, в който е подадено то, дирекция "Социално подпомагане" превежда по безкасов път по посочена от него сметка дължимите суми за предоставената услуга през предходния месец.

Необходимостта от регламентиране на условията и реда за отпускане, отказване, отчитане, изплащане и контрол на преводаческата услуга на български жестов език възникна с влизането в сила на Закона за българския жестов език от 6 февруари 2021 година.

Глухите и сляпо-глухите лица имат право да получават безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език, осигурявана от органите за социално подпомагане за сметка на държавния бюджет, поради което този вид социална подкрепа се обезпечава и от бюджета на МТСП. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във