Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЕЗИМОТНИТЕ ЩЕ КУПУВАТ ЗЕМИ ПОД ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ

На около една десета от пазарните цени ще купуват държавни и общински земи безимотните и малоимотните домакинства. Правителството одобри условията и реда, по които ще става оземляването с терени от държавния и общинските фондове.


Държавният поземлен фонд е заделил за целта около 250 хиляди дка (главно 3-а и 4-а категория), още толкова ще дадат и общините. Идеята е тези площи да дадат поминък на 20-25 хиляди домакинства. Хората ще могат не само да купуват, но и да наемат под наем земята. Предвижда се оземляването да започне през ноември тази година от Североизточна България.


Младите семейства и земеделските стопани ще се ползват с предимство, като освен всички други документи ще е необходимо да представят декларации за семейно и имотно положение и удостоверение от кметството, че се изхранват чрез земеделие.


За малоимотни се смятат домакинствата, които имат до 8 дка в равнините или до 10 дка в планинските и полупланинските райони. За да получат земи по одобрената наредба, те не трябва да са прехвърляли собственост през последните три години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във