Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЕЗ ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ ШЕНГЕНСКАТА БАРИЕРА Е НЕПРЕВЗИМАЕМА

Одисеите на българина, тръгнал в странство, нямат край. И децата вече знаят, че за пътуване в чужбина задължително трябва виза - все още са твърде малко страните по света, които можем да посетим без изричната благословия на техните посолства у нас. Това обяснява и дългите опашки, безбройните унижения и похабените нерви през времето, в което се чака издаването на заветното разрешително. То обаче не е всичко. За страните отвъд Шенген освен виза задължително се изисква и медицинска застраховка - Помощ при пътуване. Тя важи за всички страни от ЕС, с изключение на Англия и Швеция, които не влизат в шенгенското споразумение. Тази застраховка се изисква и за още няколко страни отвъд океана, а отскоро за посещаващите Русия. Но даже в страните, където тя не е задължителна, на нея се гледа с добро око, ако се представи в посолството при кандидатстване за виза.


В България от 19 лицензирани общозастрахователни компании 15 предлагат Помощ при пътуване, която покрива медицински разходи в чужбина. През миналата година българските компании са реализирали 2.6 млн. лв. приход по този вид застраховане. Това е едва около 1% от общите им приходи, но продуктът е доста печеливш и компаниите се надпреварват кой да привлече повече клиенти. Цените, на които се предлага застрахователната защита, са различни за различните точки от света. Повечето наши компании са ги уеднаквили с тези в европейските страни. Другите държави са разделени на няколко рискови и съответно ценови зони.


Минималните нива за покритие на полиците, които изискват шенгенските страни, са между 4000 и 5000 щ. долара. По-високо ниво на покритие изискват Франция и Холандия - 10 000 щ. долара, Италия - 15 000 долара, а безспорен фаворит в претенциите си за минимално ниво на покритие е Австрия - тя иска 25 000 щ. долара.


Застрахователна полица, покриваща медицинските разходи в чужбина, може да се купи пред всяко посолство. Клиентите обаче трябва да внимават много какви са клаузите на закупената от тях застраховка - какъв е лимитът, какви разходи се покриват и до какъв размер, при какви условия се отказва плащане и не на последно място - дали застраховката е с асист или без асист.


Що се отнася до цената, то почти всички компании са изравнили стойността на полиците, които покриват задължителните минимални рискове. С около 30% дял лидер в предлагането на този вид застраховка е Бул инс, веднага след него се нареждат Евро инс и Ей Ай Джи, съответно с 18.7 и 17.3 процента. Отскоро Помощ при пътуване с асист пуснаха Алианц-България и ДЗИ. Техни партньори са съответно немската компания Елвия Травъл Инс и Интер Партнер - Франция.


Интересното е, че при продажбата на застраховката си Бул инс не ползва асист компания и въпреки това е лидер по премиен приход от този продукт. Цената на полицата на застрахователното дружество се формира в зависимост на нивото на покритие като премията е дневна. Например за покритие до 3000 щ. долара премията е 30 цента (за един ден престой), за покритие, до 5000 щ. долара премията е 45 цента, а за покритие до 10 000 щ. долара е 50 цента.


Ей Ай Джи предлага три нива на покритие - сребърно, златно и платинено. За 10 дни премията, която взима застрахователната компания, е съответно 10, 20 и 30 щ. долара. За 30 дни цената на предлаганата от Ей Ай Джи застрахователна защита е 20, 29 и 35 долара за трите нива, а за годишните полици е съответно 115, 170 и 230 щ. долара. Сравнителен анализ би показал, че застраховките на Ей Ай Джи са най-скъпи, но според мениджърите на компанията цената съответства на предлаганото високо качество на услугата. Застрахователната компания покрива всички възможни рискове - медицински разноски, акутно заболяване, стоматологично лечение (при определени условия), смърт, трайна загуба на трудоспособност, репатриране, Отговорност към трети лица и правна защита - екстра, която предлагат много малко дружества. Българската застрахователна компания работи с асист компания, която е собственост на международната финансова група AIG.


Евро инс предлага услугата със и без асист компания. Партньор на българското дружество е английската компания Меркури интер. Цената на застраховката с покритие до 10 000 щ. долара за 10 дни струва 5 долара, за 30 дни сумата е 13.5 долара, а едногодишната полица се продава за 83 щ. долара. Ако застрахователното събитие е станало факт в самия край на срока, до който е валидна полицата, Евро инс предлага и удължаване на срока със седем дни.


Засега българските клиенти гледат на този вид застраховки единствено като на задължително условие за получаването на визи, а не като на необходимост от защита срещу евентуални рискове, които биха възникнали при пътуванията им в чужбина, коментират застрахователните експерти. Ако обещанията, че до една-две години България ще отпадне от шенгенския списък станат факт, застрахователните компании ще усетят отлив при продажбата на услугата Помощ при пътуване. Според специалистите обаче това ще е временно, тъй като българите много бързо ще осъзнаят, че им е по-изгодно да си купят застраховка у нас, отколкото да си плащат евентуалното лечение в чужбина.


Обезщетението, което изплащат от повечето компании при договорена застрахователна защита в случай на смърт или трайна загуба на трудоспособност, е около 5000-6000 щ. долара. Такъв е и размерът при Отговорност спрямо трети лица. При покриване на медицински застраховки диапазонът на обезщетенията, изплащан от компаниите, е доста по-широк - от 1000 до 5000 щ. долара. Широк е и диапазонът на обезщетенията, които се изплащат при репатриране на пострадалия клиент, но при полиците на ДЗИ и Алианц България те нямат лимит.


Повечето от застрахователните компании предлагат на своите клиенти в случай на хоспитализация да покрият до определен размер разходите, свързани с посещението в болницата на техни близки. Застрахователите възмездяват и разходите по престоя и обратното връщане в страната на членове на семейството, придружаващи пострадалия техен клиент.


Държавният застраховател единствен не е поставил и горна възрастова граница за клиентите си за Помощ при пътуване. Всички други компании приемат клиенти, не по-стари от 70-75 години. Що се отнася до децата, повечето компании дават големи отстъпки за клиенти под 16 години. Някои компании като Евро инс предвиждат покритие, ако се наложи да се направят спасителни разходи за пострадалия - например издирване в планината с вертолет.


Болшинството застрахователи не са склонни да покриват разходите за стоматологично лечение, като възмездяват само наложителна спешна помощ, и то, ако цената й не надхвърля 350 щ. долара. Компаниите не са склонни да поемат по-сериозно покритие дори и срещу по-висока премия, тъй като ставали много злоупотреби, коментират експертите.


Напоследък българските компании предлагат и нова екстра - застраховка чрез асист компания. Каква е ползата от това за застрахованите? При възникване на злополука клиентите се свързват не с българския застраховател, а с негов партньор, който има широка мрежа от офиси в чужбина. Предпочитаните от българските застрахователи асист компании са френската Корис (Армеец, Кю Би И и Витоша), Интер партнер (Булстрад и ДЗИ), английската Меркюри интер (Евро инс и отново ДЗИ), Алианц България си сътрудничи с Елвия Травъл инс. Това сътрудничество не оскъпява услугата, но гарантира по-бързо изплащане на обезщетението. В другия случай застрахованият поема всичките си разноски по лечение и т.н. зад граница и получава обезщетението едва след завръщането си в България. При застраховките с асист всички разходи се поемат от компанията партньор на българския застраховател. След това застрахователят и асист компанията уреждат взаимоотношенията помежду си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във