Банкеръ Weekly

Общество и политика

БЕЗ ИМУНИТЕТ В ЧУЖБИНА ОСТАВАТ ПАТРИАРХЪТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БАН

Промените в Правилника
за издаване на дипломатически паспорти ще лишат от имунитет в
чужбина повече от 3000 български граждани, сред които са патриархът
и председателят на Българската академия на науките. Промените
влизат в сила след публикуването им в Държавен вестник.


Правителствата, управлявали
след 1990 г., са издавали дипломатически паспорти на 26 категории
лица, включително и на бизнесмени, шефове на спортни федерации
и пр., без наличието на ясни критерии за това. Тази неразбория
пък е създала редица поводи за негативни коментари на Запад относно
издаването на дипломатически паспорти в България, заяви министърът
на външните работи Надежда Михайлова. От над 6000 валидни в момента
дипломатически паспорти само 30% са на дипломатически служители,
посочи г-жа Михайлова.


Лицата, които отпадат
от списъка на облагодетелстваните, ще трябва да върнат паспортите
си до 30 дни след публикуване на измененията в наредбата. Този
срок се отнася и за всички, на които паспортите са били издадени
правомерно, но чийто мандат е изтекъл.


Ползата от дипломатическия
паспорт


Според министър Михайлова
широко разпространеното мнение, че движещите се с дипломатически
паспорт в чужбина се ползват от някакъв универсален имунитет,
е напълно погрешно. По смисъла на Виенската конвенция за дипломатическите
отношения и съгласно международната практика притежаващият такъв
документ се ползва с имунитет по отношение на юрисдикцията на
държавата, в която се намира, само когато пребивава на нейна територия
като:


- член на дипломатическата
мисия на посолството, консулството или на постоянното представителство
при международни организации;


- член на дипломатически
персонал на делегация;


- член на дипломатическия
персонал на специална мисия;


- като дипломатически
куриер.


Република България е сключила
спогодби за безвизов режим с редица страни, от които се ползват
притежателите на дипломатически и служебни паспорти, издадени
от МВнР. За съжаление обаче, именно поради щедрото раздаване на
тези документи у нас, някои държави като Франция и Италия например
настояват за сключване на спогодби само за притежателите на дипломатически
паспорти.


С промените в наредбата
България ще отговори на изискванията на Виенската конвенция и
ще се доближи до практиката в страните от ЕС в тази област.


Право на дипломатически
паспорт ще имат президентът и вицепрезидентът, председателят на
Народното събрание, неговите заместници и всички депутати, министър-председателят,
вицепремиерите, министрите, заместник-министрите и главните секретари
на министерствата, членовете на Конституционния съд, председателите
на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд,
главният прокурор, директорът на Националната следствена служба,
управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната
палата, началникът на Генералния щаб (ГЩ) на Българската армия,
заместниците му и командващите родовете въоръжени сили, началникът
на Инспекцията по въоръжаването в ГЩ, областните управители, кметът
на София, началниците на кабинетите на президента, вицепрезидента
и министър-председателя, секретарите на президента и вицепрезидента,
главният секретар на Народното събрание, началниците на протокола
на президента, премиера и парламента, началниците на функционални
отдели в МС, ръководителите на Националната разузнавателна служба,
на Националната служба за охрана, директорите на националните
служби към МВР, служителите с дипломатически ранг в МВнР и на
дипломатическите и консулските представителства на България в
чужбина, членовете на постоянните представителства в ООН и други
международни организации, служителите на Националната служба за
охрана и дипломатическите куриери на МВнР, когато изпълняват функциите
си в чужбина.


На дипломатически имунитет
ще могат да разчитат председателите на комитети, на Агенцията
за чуждестранни инвестиции и на Агенцията за приватизация.


Президентът, вицепрезидентът,
председателят на НС, министър-председателят и министърът на външните
работи имат право да запазят своите паспорти и след изтичането
на пълномощията им. Това е възприето отдавна в международната
практика, заяви министър Михайлова.


Дори и да не върнат сами
дипломатическите си паспорти, тези, които са лишени от право да
ги притежават, ще бъдат спирани на границите, а документите им
отнемани. За това е постигната специална договореност с вътрешното
министерство.


От досегашната дипломатическа
група отпадат


председателите и ръководителите
на агенции и комитетите, които не са към Министерския съвет. Без
дипломатически паспорти остават и шефовете на телевизията, радиото
и БТА, управителят и подуправителят на Националния осигурителен
институт, членовете на Сметната палата, заместник-председателите
на Върховния касационен и Върховния административен съд, заместниците
на главния прокурор, председателят на БАН, членовете на УС на
БНБ, патриархът на Българската православна църква, ръководителите
на политически партии и коалиции, които не са членове на парламента,
военни наблюдатели и инспектори, бивши посланици и пълномощни
министри, летци-космонавти, както и лица, избрани в ръководни
органи на международни неправителствени организации.


От списъците отпадат и
членовете на семействата на всички категории правоимащи с изключение
на президента, премиера, народните представители и министрите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във