Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАТЕНБЕРГ 1 ОТПУСНА ЛЕКО ЮЗДИТЕ

БНБ прие Наредба N21 за задължителните минимални резерви (ЗМР), които търговските банки поддържат в Централната банка. В наредбата се казва какъв трябва да е брутният размер на ЗМР и начинът за неговото изчисляване. Миналата събота текстът й бе изпратен за отпечатване в Държавен вестник.


С новата наредба се дава легално определение на депозитната основа - привлечените средства в левове и чуждестранна валута, без тези от местни банки. Изяснява се и номиналният размер на резервите - 11% от дефинирана по-горе депозитна база. Задължителните минимални резерви ще се внасят в БНБ по разплащателните сметки на финансовите институции.


Въпреки Валутния борд БНБ направи малка крачка към задоволяване на част от исканията на търговските банки. Занапред влогонабиращите институции самостоятелно ще определят дали да поддържат ЗМР по привлечената чуждестранна валута само в левове или само в конвертируеми пари. Но от Батенберг 1 веднага поставиха техническо условие - Народна банка ще приема като резервни активи единствено германската марка, щатския долар и швейцарския франк.


Наредбата определя и начина за изчисляване на задължителните минимални резерви, които банките ефективно внасят в БНБ. От общия им размер (пресметнат по ясно описан метод) се вадят наличностите в банковите каси и в АТМ-терминалите и тази сума се умножава по 0.6.


Този подход обаче не облекчава търговските банки, защото може да се разглежда като частичен принос на БНБ за ограничаване на оперативната им ликвидност. Въпреки това може да се говори за начална либерализация: централните банкери разрешиха на търговските банки да ползват задължителните си минимални резерви при нужда, но им напомниха и за скромността. Защото БНБ ще налага наказателни лихви, когато финансовите институции посегнат към повече от половината от внесените задължителни минимални резерви.


А това не е добра новина, когато се насърчава кредитната експанзия и няма признаци за бягство от лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във