Банкеръ Daily

Общество и политика

Бащинството вече ще се оспорва по-лесно

Разширяване на възможностите за доказване на бащинство и за оспорване на припознаване са част от промените в Семейния кодекс, които правителството одобри днес. 

С предложените изменения и допълнения в чл. 66 от Семейния кодекс се създава възможност, дирекция „Социално подпомагане“ да оспори припознаването преди то да бъде извършено.

Измененията предвиждат всеки, който претендира, че е родител, да може да заяви това в срок от една година, след като научи за припознаването.

Друга съществена промяна е, че се дава възможност за оспорване на бащинството до изтичането на една година от узнаване на обстоятелствата, обуславящи оспорването, ако те са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, но до навършване на пълнолетие на детето, като в тези случаи съдът взема предвид най-добрия интерес на детето.

Промените са направени заради две осъдителни решения срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. По единия процес – "Докторов срещу България" - държавата е осъдена заради отказа на българските съдилища да разгледат жалбата на мъж, който твърди, че не е биологичният баща на дете, родено по време на брака му.

Неговата жалба е била по реда на стария Семеен кодекс, който предвиждаше, че бащинство може да се оспорва до 1 година след узнаване за раждането. Тъй като са изминали три години, жалбата е отхвърлена. В решението си съдът в Страсбург посочва, че е това е непропорционална намеса в личния му живот, което нарушава Европейската конвенция за правата на човека.

По второто дело ("Л.Д. и П.К. срещу България") държавата е осъдена заради отхвърляне на жалби на двама души, с които се оспорва припознаване. По това дело съдът в Страсбург стига до извода, че законодателството на България не дава достатъчно възможности за биологичните бащи да предявят правата си, след като децата вече са били припознати от други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във