Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКСЕРВИЗ РЯЗКО УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ

Поради чисто технически причини БАНКСЕРВИЗ АД проведе редовното си годишно общо събрание едва през юли. Част от синдиците на банките в несъстоятелност, доскоро акционери в дружеството, не бяха успели да прехвърлят техните акции на действащи институции. В момента 24 банки са акционери на БАНКСЕРВИЗ. Последният новоприет съдружник е РОСЕКСИМБАНК.


През 1997 г. разплащателната система е осъществила близо 8% по-малко транзакции спрямо 1996 година. Миналата година средният дневен брой междубанкови плащания е бил 44 425, или с 2915 по-малко. Не се е променила и структурата на плащанията - 86 на сто от тях продължават да са платежни нареждания, 10% - инкасови плащания, а касовите плащания са едва 3 процента.


Средно на ден през 1997 г. през БАНКСЕРВИЗ са преминавали 104 млрд. лева, докато за първата половина на 1998 г. числото е 150 млрд. лева.


През тази година се наблюдава, макар и малък, ръст на плащанията към фиска, особено около 12-о число на всеки месец, когато дневните транзакции достигат 100 000. На тази дата добросъвестните фирми внасят в бюджета данък общ доход. Подобни пикове през миналите години не са съществували.


БАНКСЕРВИЗ е изпълнил основната си задача да изгради и въведе в действие резервен център на платежната система. При реализацията на този проект за първи път в България са били внедрени компютърни технологии, позволяващи да се поддържат огледални бази данни, в които всеки ден се регистрират по 40 000 и повече промени.


Вторият водещ проект, осъществен през миналата година, е пълното технологично затваряне на водещия финансов кръг - Българска фондова борса, Централен депозитар за ценни книжа, национална платежна система, търговски банки. За инвестиционните посредници е разработен и внедрен нов софтуерен продукт Инвест 1, с който се осъществява пряка връзка между между тях и другите участници в платежната система. Засега софтуерът е закупен от три банки.


Общото събрание разгледа и кадрови проблеми, тъй като към датата на неговото провеждане изтече мандатът на шестима от членовете на съвета на директорите на БАНКСЕРВИЗ. Петима от тях - Александър Цинцарски, Любомир Цеков, Ваня Василева, Мария Добрева и Виолина Маринова, бяха преизбрани. Мястото на бившия изпълнителен директор на ОББ Олег Недялков зае председателят на управителния съвет на банката Стилян Вътев.


Печалбата на БАНКСЕРВИЗ за 1997 г. бе капитализирана. Общото събрание на акционерите реши да повиши с близо 13 пъти уставния фонд на дружеството - от 316 млн. лева на 4.179 млрд. лева. Увеличението ще стане на принципа, възприет в БАНКСЕРВИЗ за определяне на дяловото участие на съдружниците - като процент от общите банкови разплащания. Тази квота се преизчислява на всеки три години, за да се отчитат по-динамично измененията в дейността на отделните кредитни институции.


Половината от увеличението на капитала ще бъде внесена до края на 1998 г., а останалата част - към средата на 1999 година.


Причината за драстичния капиталов скок се крие в огромните предизвикателства в областта на новите банкови и компютърни технологии, пред които ще се изправи БАНКСЕРВИЗ в навечерието на 2000 година.


Дотогава трябва да се изгради Бисера 4 като се осигури работа в реално време. Според г-н Цинцарски оптимистичният срок за пускане в експлоатация на системата е краят на 1998 година. Другият важен проект е изграждането на самостоятелна система за сигурност срещу неоторизиран достъп.

Facebook logo
Бъдете с нас и във