Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКОВИТЕ СИНДИЦИ СЕ СДРУЖИХА В АСОЦИАЦИЯ

България осъмна с още
една асоциация миналия четвъртък - тази на банковите синдици (АБС).
В същото време обаче тръгна и слухът, че предстоят смени на синдици
във фалиралите кредитни институции.


Въпреки това инициаторите
за появата на АБС - синдиците на БАЛКАНБАНК, МБИР, ЕЛИТБАНК, ЧЗИБ,
Стопанска банка, МИНЕРАЛБАНК, Славяни, КАПИТАЛБАНК
и Първа частна банка, се събраха на учредително събрание в сградата
на Международната банка за инвестиции и развитие на 26 февруари.


Практиката показва, че
всяка новосъздадена браншова асоциация търси повече гласност около
себе си, но в случая с АБС достъпът до малко повече информация
за събитието бе крайно ограничен. Контактът с инициаторката на
начинанието - синдичката на МБИР Малинка Атанасова (бивш председател
на УС и изпълнителен директор на ТЕКСИМБАНК), се оказа повече
от труден, а както стана известно, протоколът от учредяването
на асоциацията се намира засега единствено при нея.


Въпреки това в. БАНКЕРЪ
успя да се запознае с устава на асоциацията, в първите редове
на който се казва: Ние, синдиците, работещи в банките, обявени
в несъстоятелност, взехме единодушно решение да обединим усилията
си за изпълнение на основната си задача, произтичаща от Закона
за банките и Търговския закон, както и за утвърждаване на професионалната
си идентичност, като учредим Асоциация на банковите синдици.
На практика на учредяването на АБС са присъствали около 20 синдици,
които са приели организацията да е с идеална цел, но от затворен
тип. Нейни членове могат да бъдат физически и юридически лица,
които са включени в списъка на синдиците при БНБ.


Органи на АБС са общото
събрание, управителен съвет, контролен съвет, секретариат и консултативен
съвет. На учредителното събрание миналия четвъртък синдиците избраха
и попълниха управителния съвет, който ще е в състав - председател
Снежана Башева (синдик на БАЛКАНБАНК), доц. Стоян Стоянов (синдик
на БАЛКАНБАНК), Харалампи Кирков (синдик на МИНЕРАЛБАНК), Теодора
Стоянова (синдик на ПЧБ), Малинка Атанасова (синдик на МБИР),
Христина Стаматова (синдик на ЕЛИТБАНК) и Станислав Лютов (синдик
на ЧЗИБ). За председател на контролния съвет бе избрана Стефка
Туневска (синдик на Стопанска банка), а за членове - Росен Ангелчев
(синдик на ЧЗИБ) и Стоян Митов (синдик на Славяни).


Според устава основните
цели на асоциацията ще бъдат ускорено възстановяване на
жизнеността и действеността на банковата система, утвърждаване
на професионалната идентичност на синдика и защита на неговите
трудови и социални права, проучване на чуждестранния опит и подпомагане
разработването и и усъвършенстването на нормативната база за несъстоятелността
на банките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във