Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКОВИТЕ ЛИЦЕНЗИ ЩЕ БЪДАТ ПОДНОВЕНИ АВТОМАТИЧНО

АТБ прие без възражения най-невралгичната точка от предложенията за промени в Закона за банките - съкратените срокове за внасяне на записания капитал. Явно банкерите споделят мнението на БНБ, че не е нормално попълването на акционерния капитал да се проточва с години. Може би върху позицията на АТБ е повлиял и фактът, че мнозинството от членовете на управителния й съвет са шефове на банки, които никога не са имали проблем с набирането на записания акционерен капитал. Асоциацията обаче е декларирала предпочитанията си към първия вариант на предложените промени в Закона за банките - според този текст записаният капитал трябва да бъде попълнен в срок от шест месеца. Ако това не стане, капиталът ще бъде намален до размера на внесения. Вестник БАНКЕРЪ научи, че по-голямата част от УС на БНБ също подкрепя този вариант. Все пак в Министерския съвет ще влязат и двата варианта на проекта за промени в Закона за банките. Вероятно така той ще бъде изпратен и в парламентарната Комисия по бюджет, финанси и финансов контрол и тя ще избере кой от двата варианта да предложи в пленарната зала.


Без протести са приети и предложенията на БНБ за либерализация на условията за отпускането на големи кредити. Явно в АТБ са разбрали, че лансираната от Централната банка либерализация е максимално възможната за момента. Няма възражения и срещу идеята да не се иска разрешение от БНБ за покупка на дялове до 10% от капитала на банките.


В асоциацията доста са поработили върху становището си по предложенията на БНБ за промени в Закона за банките. Крайният резултат е двадесет и седем възражения, допълнения и препоръки. Всички те бяха обсъдени на заседание на УС на БНБ, който се проведе на 15 октомври тази година. Най-сериозните възражения са направени срещу две от предложените промени в закона. Първото е, че всички банки задължително трябва да получат нови документи, удостоверяващи лицензите им. Мениджърите на кредитните институции се притесняват, че БНБ може да използва случая и да не поднови лиценза на някоя от работещите банки. От БНБ уточниха, че опасенията на търговските банки са напразни, тъй като тя автоматично ще преиздаде лицензите на сега действащите банки.


Второто възражение на търговските банкери е срещу предложението от закона да отпадне онази част от текста в чл.62, ал.2, в която се казва, че Централната банка и оправомощените от нея лица носят отговорност за вреди, ако се докаже, че те са причинени поради груба небрежност. УС на БНБ прие искането на АТБ тази формулировка да остане.


Компромисно е решението на Централната банка по искането на асоциацията да бъде запазен сегашният тригодишен срок, през който кредитните институции трябва да продадат придобитите от тях обезпечения по невърнати заеми. Мотивите на асоциацията са, че и в момента банките трудно осребряват обезпеченията - независимо дали са стоки, имоти или акции. В първия вариант на проекта за промени в закона БНБ предложи този срок да бъде съкратен на 18 месеца. След обсъждане на искането на банките управителният съвет реши той да бъде намален до две години.


БНБ не бе сговорчива по отношение на предложението на АТБ да амнистира онези членове на управителни и директорски съвети и на контролни органи на фалирали банки, за които се докаже, че нямат пръст във влошаването на финансовото им състояние. В момента според чл.9, ал.1, т.5 на закона лиценз за банкери не могат да получат хора, които пет години преди фалита на дадена кредитна институция са били членове на нейните управителни или контролни органи. Тук остава голямата въпросителна дали надзорните съвети са контролни органи? След приемането на сега действащия Закон за банките много от попадащите под ударите на чл.9, ал.1, т.5 изпълнителни директори намериха начин да заобиколят това препятствие. Те вкараха в надзорните съвети на банките своите фирми като юридически лица и така запазиха контрола върху дейността на кредитните институции. В обновения Закон за банките обаче ще бъде записано, че членове на надзорни и управителни съвети могат да бъдат само физически лица. И ако се реши, че надзорните съвети са контролни органи, засегнатите от чл.9, ал.1, т.5 банкери ще трябва да търсят нов начин, за да контролират изкъсо своите кредитни институции.


БНБ прие предложението на АТБ да разрешава откриването на нови клонове на опериращи в страната банки само след като те увеличат капитала си със съответната сума. Искането на асоциацията клоновете на чуждестранни банки в България да поддържат разполагаем капитал от 10 млрд. лв. няма да влезе в проекта за закон, който ще отиде в Министерския съвет. От БНБ съобщиха, че този въпрос ще бъде уреден в отделна наредба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във