Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКОВИ СМЕТКИ НА БТПП СА БЛОКИРАНИ


Продължава размяната на съдебни удари между физическите
и юридическите лица, участващи в драмата, наречена МБИР
- в несъстоятелност. Част от нейната развръзка е издадената
на 6 ноември 1998 г. от Софийския районен съд обезпечителна заповед,
с която се налага запор върху две сметки на Българска търговско-промишлена
палата, ръководена от несменяемия Божидар Божинов, в БУЛБАНК с
общ размер на салдата около 1.5 млн. щ. долара. Инициатор на начинанието
за блокиране на сметките е фирмата СП Компакт КАЗ,
регистрирана в Казахстан, една от последните структури в погиващата
империя на Иван Евлогиев, бившия собственик и управител на Компакт
холдинг. Запорът е наложен като обезпечение на бъдещ иск
с правно основание чл. 55(1) от ЗЗД, който трябва да се предяви
от молителя в срок от един месец.


И тъй като по двете блокирани сметки има повече пари,
Софийският районен съд изрично е уточнил, че те се блокират до
размера на бъдещия иск за 1.5 млн. щ. долара. С всички средства,
надхвърлящи тази сума, БТПП може свободно да разполага.


Сумата от 1.5 млн. щ. долара представлява първата
- и последна, вноска, която казахстанската фирма на Иван Евлогиев
е превела през 1996 г. на БТПП срещу нейните акции в МБИР. Всъщност
сделката така и не е била приключена, защото СП Компакт
КАЗ не е изплатила останалите 3.5 млн. щ. долара. Договорената
цена за акциите на Търговско-промишлената палата всъщност е била
5 млн. щ. долара. А причината всичко това да стане известно едва
сега е криворазбраната банкова тайна, която много наподобява на
прозрачността на приватизацията.


Запознати със случая Компакт - МБИР -
БТПП юристи отбелязват, че предприетата мярка за блокиране
на сметките на Търговско-промишлената палата е поредният ход на
Евлогиев в голямата игра, наречена възстановяване на правата
му върху МБИР. Но те не пропускат да отбележат с нужната
доза злъч, че подобен бъдещ процес е вероятно единственият начин,
по който видният бизнесмен от Димитровград може да
се снабди с малко свободни пари, особено след като вече няма собствена
банка, откъдето да цеди нови и нови лоши кредити.


Другата лоша новина за шефа от Димитровград
- Иван Евлогиев, е, че Малинка Атанасова, синдик на МБИР - в несъстоятелност,
успя да постави ръка върху двата основни търговски актива, с които
той доскоро разполагаше - търговските вериги Импулс
АД - Димитровград, и Компакт Теда Маркет АД - Хасково.
Акциите на двете дружества са били заложени пред МБИР като обезпечение
по кредити, които фирмите на Евлогиев са ползвали и след това
са забравили да върнат. Затова въпросните акции били джиросани
на банката, която става техен пълноправен собственик. През последната
година синдиците на МБИР многократно правят опити да влязат в
управление на двете търговски вериги на Иван Евлогиев, но доминираните
от негови хора съвети на директорите категорично са отказвали
да свикат необходимите в подобни случаи общи събрания на акционерите.
Странно е и поведението на Хасковския окръжен съд, който с месеци
е разтакавал синдиците в опитите им да свикат събрание на акционерите
по съдебен ред.


Но в края на 1998 г. вече е почти сигурно, че дори
и в Хасково не са склонни да слушат шефа - т.е. известния
с това прозвище екслидер Евлогиев. Още повече че в бр.146 от 11
декември 1998 г. на Държавен вестник става ясно, че
синдикът на МБИР Малинка Атанасова, овластена с определението
на Хасковския окръжен съд, свиква общи събрания на акционерите
на двете търговски дружества с основна точка в дневния ред: промяна
в състава на съвета на директорите.


Раздялата с миналото и срещата с бъдещето ще се състои
за Импулс АД на 15 януари в Димитровград, а на 16
януари за Компакт Теда Маркет АД в Хасково. Това означава,
че не само хората на Иван Евлогиев ще напуснат бордовете на двете
фирми, но и последните два скъпоценни камъка в короната на Компакт
холдинг ще се отчупят. В близко бъдеще Иван Евлогиев и компания
вероятно ще намират утеха единствено пред офисите на любимите
им банки с френски адрес. А за да бъде идилията пълна, се говори,
че Хасковският окръжен съд е забранил на сегашните управителни
органи на Компакт Теда Маркет и на Импулс
АД - Димитровград, да извършват каквито и да са разпоредителни
сделки с имоти на дружествата, т.е. с притежаваните от тях вериги
от магазини и складове, защото зад звучните имена на тези фирми,
дадени им от Иван Евлогиев, се крият бившите държавни предприятия
Търговия на едро в Хасково и Димитровград.


Както в.БАНКЕРЪ вече писа, днес, 21 декември,
в Хасково започва делото по обявяване в несъстоятелност на Компакт
ООД - фирма, която Евлогиев хитроумно се опита да заличи чрез
доброволна ликвидация от 17 декември миналата година. С този си
ход синдиците на МБИР и на ТСБанк - и двете в несъстоятелност,
целят да не позволят на Компакт ООД да приключи земния
си път мирно и тихо и да отнесе в гроба всички дългове и тайни
на неговия собственик. А те не са малко - само на двете банки,
поискали несъстоятелността на Компакт ООД, тази фирма
дължи 51 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във