Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКОВАТА СИСТЕМА СЕ САМОВГЛЪБИ В ПРОБЛЕМИТЕ СИ

Каквото повикало, такова се обадило, са казали хората, а развитието на процесите в банковия сектор за пореден път доказа правотата на народната поговорка. През последните няколко години правителството винаги е демонстрирало пренебрежението си към проблемите на финансовокредитните институции и към техните мениджъри. При тези условия не е чудно, че банките не откликнаха на правителствените призиви да се превърнат в двигател на икономическия растеж. А в. БАНКЕРЪ не сбърка с прогнозира си през март, че кредитирането ще продължи да бъде анемично, въпреки надеждите на вицепремиера Петър Жотев.


2000 година е последната, в която българският банков сектор се оценява като собственост предимно на наши частни и държавни капитали. Прогнозата, направена от в. БАНКЕРЪ през март, че собствеността във финансовокредитния ни сектор ще премине изцяло в ръцете на чуждестранни институции и в края на 2000 г. той ще изглежда по съвсем различен начин, се сбъдна.


В края на юли управителят на БНБ Светослав Гаврийски обобщи, че 73% от банковите активи вече са под контрола на чуждестранни инвеститори. Освен това първите шест месеца на тази година показаха, че финансовите институции, независимо дали са частни, или държавни, могат да печелят, без да увеличават кредитирането. От януари до юни общият размер на отпуснатите заеми е нараснал едва с 9.7%, докато депозитите на банките в чужбина са скочили с 19.5 процента. Дори при това положение печалбата им през първите шест месеца на годината е над 121.9 млн. лева. През юли (само за един месец) тя се удвои, без да има видимо нарастване на кредитните им портфейли, докато депозитите в чужбина нараснаха с около 700 млн. лева.


Явно банките предпочитат да решават проблемите на собственото си преструктуриране, вместо да взимат присърце правителствените повели за кредитиране на бизнеса.


В тази ситуация не е чудно, че няма промени в групата на

най-добрите български банки

определяни от в.БАНКЕРЪ по пет показателя - сума на активите, собствен капитал, печалба, възвръщаемост на акционерния капитал и възвръщаемост на активите. В групата на най-добрите вестникът включва само банки, които са сред първите десет кредитни институции и по петте изброени показателя. Ако само по един от тях банката не влезе в десетката, тя не може да намери място в групата на лидерите. Преди малко повече от година - в края на юни 1999 г., в нея влязоха БУЛБАНК, Банка ДСК, ОББ, ХЕБРОСБАНК и Първа инвестиционна банка. Според резултатите в края на юни 2000 г. същите банки попаднаха в листата на водещите. В края на 1999 г. от нея отпадна Банка ДСК. Три месеца по-късно тя отново намери място в групата на най-добрите, но с нея се разделиха ОББ и ПИБ. През юни тази година те възвърнаха загубените си позиции.


Неприятната изненада сега е, че някои от показателите на банките, дори в групата на лидерите, са по-ниски в сравнение с тези през юни 1999 година.


След предприватизационната истерия

БУЛБАНК очаква новите си собственици

от УниКредито Италиано. И най-вече датата 3 октомври, когато ще се проведе общото й събрание и ще станат известни промените в управлението на банката. Консервативният подход на водения от Чавдар Кънчев съвет на директорите все още доказва своята ефективност. В края на юни БУЛБАНК е не само най-голямата по активи и капитал, но и най-печелившата в сектора. Финансовият й резултат след облагане с данъци за първите шест месеца е 66.2 млн. лв., а по възвръщаемост на капитала и на активите тя е на второ място в сектора. Към края на юни БУЛБАНК контролира 25.8% от депозитите и сметките на граждани и фирми, и 8.1% - от всички отпуснати заеми.

Банка ДСК е в период на затишие

Вътрешният конфликт в управителния й съвет като че ли е поизцедил енергията на мениджърите й. След бума в кредитирането през 1999 г. Банка ДСК намали темповете и за първите шест месеца на тази година кредитният й портфейл е нараснал само с около 10%, като ръстът отново е за сметка на потребителските и жилищните заеми. Фирменото кредитиране е с доста по-малък ръст, като в тази област банката тепърва трябва да положи значителни усилия, за да се наложи на пазара. От август тя започна да извършва и валутни операции, но по отношение на този тип услуги още дълго няма да бъде фактор на финансовия пазар. Банката държи 15.9% от всички депозити на граждани и фирми и над 21.1% от предоставените кредити.


Въпреки споходилата я анемия Банка ДСК заема трето място по размера на собствения капитал и сумата на активите. Печалбата й към края на юни - 12.1 млн. лв., я нарежда на второ място сред търговските банки. Но макар и значителна като номинална стойност, тя не отговаря на размерите на банката. Затова по възвръщаемост на акционерния капитал Банка ДСК е на шесто място, а по възвръщаемост на активите е на осмо.


От януари до края на юни тази година

ОББ увеличи кредитирането с над 32.7%

Балансовото й число е нараснало с около 10%, а привлечените средства от граждани и фирми - с близо 14.6 процента. Банката контролира над 12.8% от всички депозити на населението и дружествата и около 8.8% от общия размер на заемите отпуснати от финансово-кредитната система.


Разрастването й обаче не е съпътствано с увеличение на печалбата. Към края на юни 2000 г. тя е едва 8.8 млн. лв. - над два пъти по-малко в сравнение с юни миналата година. По този показател банката се нарежда на трето място, по възвръщаемост на акционерния капитал е на девето, а по възвръщаемост на активите дели десето място с НЕФТИНВЕСТБАНК. По сума на активите и размер на собствения капитал обединената банка е на второ място след БУЛБАНК.


В края на юли ОББ смени собствениците си и сега се намира под контрола на Национална банка на Гърция. Оперативният й мениджмънт не претърпя чувствителни промени. Изпълнителните директори Стилян Вътев и Радка Тончева продължават да управляват банката, но вече под контрола на четирима гърци. Според члена на съвета на директорите на ОББ Христос Кацанис стратегията за развитието й вече е готова, но конкретното й приложение ще започне едва в началото на октомври.

ХЕБРОСБАНК и SG ЕКСПРЕСБАНК

все още се пренастройват към изискванията на новите си собственици - Ай Риджънт.Ком и френската Сосиете Женерал. Банките тепърва ще се борят за разширяване на пазарната си ниша чрез въвеждане на нови финансови услуги за гражданите и малките и средните предприятия. И докато изработят окончателно стратегиите за развитието си, те също са ограничили активността при отпускането на заеми. За първите шест месеца на тази година общият размер на кредитния портфейл и на двете банки е намалял средно с около 11 процента.


До края на юни ХЕБРОСБАНК държи около 4.1% от депозитите на граждани и фирми и над 3.5% от общия размер на отпуснатите заеми.


Въпреки свиването на операциите и намаляването на текущата си печалба ХЕБРОСБАНК успява да се задържи в групата на най-добрите български банки. Но ако в близките няколко месеца не излезе от летаргията и не повиши ефективността си, може да изпадне от нея. По размера на печалбата ХЕБРОСБАНК е на шесто място, по възвръщаемост на активите - на осмо, а по възвръщаемост на акционерния капитал - на трето място. По сума на активите тя е на осмо място, а по собствен капитал - на седмо.


До края на годината акционерите на ХЕБРОСБАНК ще увеличат капитала й с левовата равностойност на 5 млн. щ. долара и ако банката не увеличи печалбата си, възвръщаемостта на акционерния й капитал рязко ще намалее.

ПИБ е единствената банка

от групата на лидерите с увеличена печалба и растящ кредитен портфейл. От две години насам тя залага на дългосрочните кредитни линии, които получава от чужбина, и със средствата от тях отпуска инвестиционни и оборотни заеми на свои корпоративни клиенти. Според някои банкери кръгът на фирмите, които обслужва ПИБ, е доста затворен, но това не дава негативно отражение на финансовите й резултати и не ограничава активността й.


ПИБ контролира над 4.8% от общия размер на отпуснатите от банките заеми и 1.8% от депозитите на гражданите и фирмите. В сравнение с юни 1999 г. към средата на тази година печалбата й се е увеличила със 17.4%, а кредитният й портфейл - с 11.8 процента.


Сумата на активите нарежда ПИБ на девето място, а по собствен капитал тя заема десета позиция. По възвръщаемост на акционерния капитал обаче банката е лидер във финансовокредитния ни сектор, а по размер на печалбата и по възвръщаемост на активите заема четвърто място.


ПИБ в консорциум с ЮНИОНБАНК кандидатства за покупката на БИОХИМ, но офертата им бе отхвърлена от Банковата консолидационна компания. Във второто наддаване за държавната банка ПИБ смята да се включи отново. Но дори и да не успее, тя вече доказа, че има потенциал за самостоятелно развитие.


Няколко от по-малките банки у нас агресивно разширяват пазарната си ниша.

БРИБАНК

рязко увеличи активите си, след като в края на юни купи фалиралата Стопанска банка. Безспорно това е една от най-изгодните сделки, които са сключвани през изминалите няколко години, тъй като БРИБАНК придоби активи, за които според експерти може да получи минимум 100 млн. лева. В същото време до края на годината на именуващата се вече Стопанска и инвестиционна банка едва ли ще й се наложи да плати повече от 10 млн. лв. на кредиторите на ликвидираната Стопанска банка. Така с въпросната сделка тя си осигури една значителна печалба и сериозен потенциал за бъдещо развитие.

НЕФТИНВЕСТБАНК

заложи на покупката на БИОХИМ, но през юли офертата й бе отхвърлена от БКК. След това върху нея се стовариха и негативите от изгонването на Денис Ершов от страната - собственик на един от основните й акционери Нафтекс Петролеум България. ДЗИ също заяви, че изтегля акционерното си участие от банката, а на държавната фирма Слънчев бряг бе наредено да изтегли парите си от нея. Тези събития ще забавят развитието на НЕФТИНВЕСТБАНК, но по никакъв начин няма да се отразят на финансовата й стабилност. Тя разполага със солиден за размерите си капитал - 64 млн. лв., и през изминалите няколко месеца е сред най-бързо развиващите се институции на българския пазар. От началото на годината до края на юни балансовото й число е нараснало с около 47%, а кредитният й портфейл - с над 16 процента. Големият капитал осигурява на банката солиден потенциал за разширяване на операциите в областта на кредитирането и на финансовите услуги.

РОСЕКСИМБАНК

също се стреми да не губи темпо. Още през май тя декларира интереса си към покупката на фалиралата МИНЕРАЛБАНК. До конкретни преговори още не се е стигнало, тъй като актуализацията на оценката на затворената кредитна институция се забави, пък и синдиците й на два пъти бяха сменени. Председателят на РОСЕКСИМБАНК Емил Кюлев все още не се е отказал от амбициите си към МИНЕРАЛБАНК, но не смята, че това е сделката на живота му. Още повече че тя може да се окаже доста проблемна след скандала с изгонването на Майкъл Чорни от България.


Засега намерението на Кюлев е банката да продължи да се развива в областта на кредитирането и специализираните финансови услуги. Според него тя може да поеме значителна част от разплащанията между България и Русия. Емил Кюлев залага и на привличането на Газпром за акционер на кредитната институция.

Картината на банковия сектор

едва ли ще се промени кардинално до края на годината. Най-съществените събития, които се очаква да се случат, са влизането на италианците в БУЛБАНК, евентуалната приватизация на БИОХИМ и покупката на МИНЕРАЛБАНК от РОСЕКСИМБАНК, която също е под въпрос.


Раздвижване в кредитирането едва ли ще има. Напротив, според някои финансисти състоянието на производствения сектор и на доходите на населението ще се влоши, което ще принуди банките да намалят общия обем на отпуснатите заеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във