Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ДА, НО НА КАКВА ЦЕНА

Защо трябва да слагаме на тезгяха най-добрата българска банка БУЛБАНК? На държавата са й нужни няколко държавни банки, чрез които да провежда своята политика. С тези свои думи, изречени по време на десетата банкова среща в Пловдив, управителят на БНБ Светослав Гаврийски очерта нова тенденция в стратегията за бъдещето на банковата система на страната. Основателна е линията на правителството държавата да продаде всичко, което може да се приватизира - било с цел да се привлекат инвестиции или за да се освободи от бремето на собственик на нискоефективни предприятия в производствения сектор. Правителството няма друг избор, освен да предлага, но в името на своите отговорности към бъдещето не може да си затваря очите и пред въпроса - на кого продава и на каква цена?


Когато говорим за банките не бива да се забравя, че те са част от системата за национална сигурност. И никое правителство не би искало да изтърве тези лостове за стабилизация, особено в условията на Валутен борд.


Идеята за бърза приватизация на държавните кредитни институции произтече от споразуменията с МВФ и в един общоикономически план има своите основания. Но дори и подкрепата на фонда не бе достатъчна сред кандидат-инвеститорите да се появят имената на най-авторитетните чуждестранни финансови институции. Сегашните потенциални купувачи пък очевидно не са готови да платят исканата от тях цена за държавните банки. Но те също имат аргументи за поведението си - икономиката е в стагнация, преобладаващата част от собствеността в реалния сектор е държавна, което предполага, че работи неефективно. При това положение инвестицията в банковата ни система е все още е твърде рискова.


Освен това защо им е на чуждестранните инвеститори да купуват държавни банки за 50, 60 или повече милиона долара, след като срещу 10 млрд. лв. (6 млн. щ. долара) могат да получат банков лиценз от БНБ и да купят от фалиралите банки необходимите им клонове заедно с обзавеждането. Не е учудващо, че при тези условия потенциалните купувачи на български банки предлагат за тях твърде малко пари, като се опират най-вече на приватизационните ангажименти, които българското правителство е поело пред МВФ. Все още няма доказателства колко са сериозни намеренията на чуждестранните банкови инвеститори. Единственото, на което станахме свидетели досега е неколкократното преравяне на документацията на обявените за продажба банки.


Според редица финансисти у нас големите чуждестранни кредитни институции ще проявят интерес към приватизацията на български банки едва след като поне половината от реалния сектор премине в частни ръце и започне да работи ефективно. По тази причина още преди месец в. БАНКЕРЪ писа, че банковата приватизация ще може да се ускори едва в средата на следващата година. Дори мисията на МВФ, която бе в България, в края на октомври отчете слабия интерес към държавните банки. Нещо повече, Ан Макгърк подчерта, че тяхната приватизация се бави, но допълни, че разбира обективните причини за това. Очевидно с МВФ трябва да се разговаря за да се постигне съгласие по факта, че раздържавяването на банките не бива да се спуска на българското правителство като насрещен план и че продажбата им трябва да изчака благоприятния момент, когато БКК ще може да получи най-високата цена за акциите си в кредитните институции. Едва ли от Фонда ще отрекат, че е логично правителството да запази голяма част от акционерно си участие в някои от кредитните институции със стратегическо значение за националната ни икономика. Част от акциите на БУЛБАНК например могат да бъдат продадени от БКК, но едва след като станат готови и детайлно огледани схемите, по които те ще бъдат предложени на пазара. Едва ли е разумно БКК да бъде пришпорвана и за приватизацията на БИОХИМ - втората по големина държавна банка. На ДСК, която ще се трансформира в кредитна институция, й предстои поне двегодишен период на адаптация към новите условия, в които ще работи. Тези три институции контролират достатъчно голям дял от българската икономика и финансовия пазар и чрез тях правителството ще може по-гъвкаво да осъществява своята политика в трудни моменти./Б/

Facebook logo
Бъдете с нас и във