Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИТЕ ТРУПАТ ДЦК, НО ПОГЛЕЖДАТ И КЪМ ВАЛУТНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Левов ресурс се търсеше най-вече във вторник и сряда

миналата седмица, когато обемите достигаха 2 млрд. лева. Най-вероятно

целта на тези покупки е била да се заплатят държавните бонове,

закупени на редовния седмичен аукцион. Вероятно много банки са

търсили левове, които да инвестират и в щатски долари. Появиха

се и първите признаци за възстановяване на интереса към валутните

инвестиции. Подтикът най-вероятно е свързан със стремежа да се

преодолее кризата с рентабилността, поразила банковата система

през последния месец, като се използва ускоряващото се движение

нагоре на щатския долар към германската марка.

Затова пък остава повече от озадачаващо ниското равнище

на рисковата премия, начислявана върху FIBOR-а по германската

марка.

Миналата седмица Министерството на финансите проведе

само един аукцион за ДЦК. Достигната бе доходност по тримесечните

ДЦК от 5.53 на сто проста годишна лихва - малко по-висока в сравнение

с досегашната. Сконтовата норма по шестмесечните съкровищни бонове

бе 7.02 на сто. Изтъргуван бе номинал от 30 млрд. лева.

По-високата доходност по тримесечните ДЦК принуди

УС на БНБ да повиши ОЛП - от 5.12 до 5.5 на сто проста годишна

лихва. Увеличението е 7% и съвсем отблизо следва тенденцията,

която се оформи в първичната търговия.

Днес се провежда аукцион за ДЦК с номинал 12 млрд.

лева. Две трети от него - или 8 млрд. лв., се падат на 12-месечните

бонове. На тримесечните книги се падат едва 30 на сто, или 4 млрд.

лева. Стана ясно, че финансовото ведомство допълва досегашната

си политика за ниска доходност със стратегията си за уж незабележимо

удължаване на матуритетния строеж на емисиите.

Съществено препятствие пред реализирането на тази

цел е особено ниската ликвидност на вторичния пазар за ДЦК.

Повечето търговски банки продължават да извършват

единствено окончателни покупки на държавни бонове, свивайки вторичния

пазар и бягайки от рисковете на търговското кредитиране.

Източници в БНБ посочиха, че на този подход се дължи

и провалът на търговете за ЗУНК-облигации. Носейки доход, по-висок

от вътрешните лихви, неатрактивните доскоро книжа по лошите кредити

неочаквано се превърнаха в особено търсен инструмент, алтернатива

на нискодоходните вложения в книжа по Наредба N5.

Тази седмица се очаква ново понижаване на ОЛП, защото

е малко вероятно банките да не се съгласят с по-ниска доходност,

след като са изправени пред номинал, 2.5 пъти по-малък от предишния.

Търговските банки ще преглътнат този хап, въпреки че са изправени

и пред предизвикателството доходност, допълнително подядена от

таксите, които занапред ще събира депозитарът за ДЦК на БНБ. (Подробности

за таксите - на стр....)

Facebook logo
Бъдете с нас и във