Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИТЕ СЯКАШ СЕ НАГОВОРИХА ДА ОСТАВЯТ ОЛП БЕЗ ПРОМЯНА

Основният лихвен процент и тази седмица остана без промяна. Участниците в аукциона за тримесечни съкровищни бонове на 13 април пожелаха да закупят ценни книжа за 8.310 млрд. лв. и сякаш предварително се наговориха да консолидират поръчките си около средната цена от 98.65 лв. на сто лева номинал. Следвайки пазарния механизъм на аукциона, Министерството на финансите одобри само заявките, достигнали определената от него средна цена на емисията от 98.67 лв. на сто. Странно е също, че втора поредна седмица банките не правят опити да повишат доходността на тримесечната емисия, а наред с това и лихвените равнища в икономиката. Най-вероятно те отчитат повишената ликвидност в системата (след като получиха право на неограничен достъп до минималните си задължителни резерви). Въпреки това любопитен е фактът, че независимо от тайната на заявените поръчки и техните цени, втора поредна седмица среднопретеглената цена на трмесечната емисия ДЦК остава без промяна. Министерството на финансите традиционно предложи шестмесечни съкровищни бонове с общ номинал от 10 млрд. лева. Банките пък проявиха голям апетит към емисията и направиха заявки със съвкупна номинална стойност в размер на 35.800 млрд. лева. В резултат на масираното търсене доходността на тази емисия закономерно се понижи от 6.01 до 5.97 процента.


Почти с четири пъти повече спрямо предишната седмица се увеличиха и пласираните целеви емисии ДЦК, предназначени за граждани и фирми. Това е последната седмица, през която емисията на този вид ценни книги се извършва съгласно старите условия. Отсега нататък на пазара няма да се пускат тримесечни целеви емисии. На гражданите и фирмите ще се прадлагат само шестмесечни, едногодишни и двегодишни държавни ценни книжа. Целевите емисии ще могат да се предлагат за обратно изкупуване едва след шестия месец след придобиването им от гражданите и фирмите. А то ще става само за сметка и със средства на бюджета.


Министерството на финансите отчете продажби за 5.559 млрд. лева. Този път инвестиращите в нулеви емисии граждани и фирми предпочетоха шестмесечните книжа. В тях гражданите са инвестирали 3.669 млрд. лева.


Междубанковият левов пазар и през тази седмица продължи да поддържа относително ниски лихвите по предоставените депозити. Всички банки покриваха незабавно всеки възникнал недостиг. Ниските лихви закономерно отразяват високата степен на ликвидност, която кредитните институции постигнаха след влизането в сила на новата наредба за минималните задължителни резерви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във