Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИТЕ САМИ ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛЯТ ЛИХВЕНАТА СИ ПОЛИТИКА

Г-н Константинов, как оценявате перспективите за развитие на ЕКСПРЕСБАНК? Имате ли свой сценарий за бъдещето й и какво съдържа той?


- Сценарий няма. Има само един вариант за бъдещето на ЕКСПРЕСБАНК и той е оптимистичен. В близка перспектива това е приватизацията на банката, в средносрочна - поредното повишаване на собствения й капитал, както и увеличаване обема на банковите операции и на видовете услуги, които предлагаме на клиентите.


Какви са особеностите в кредитирането на фирми от крайморския район в сравнение с финансирането на подобни фирми в останалата част на страната? Всъщност може ли да са каже, че Варна е монополен икономически район за ЕКСПРЕСБАНК?


- Разлика по принцип няма. Просто трябва да се познава спецификата на морския бизнес - пристанища, корабостроене, корабоплаване, морски туризъм и т.н.


Колкото до втората част на въпроса - мисля, че в България няма регион, който да е монополизиран от дадена банка. Ние имаме относително по-голямо влияние по Черноморието поради факта, че централата на банката е във Варна. Не бива да се подценява обаче присъствието на други банки, още повече че през последните няколко месеца в града откриха клонове и три големи чуждестранни кредитни институции.


За регионално затваряне на нашата банка изобщо не може да се говори. Ние работим в над 80 населени места във вътрешността на страната, а и цяла България е подходящо поле за дейността на една по-голяма финансова структура.


Смятате ли, че са налице възможности за повишаване рентабилността на ЕКСПРЕСБАНК, или този таван вече е постигнат от гледна точка на държавната собственост върху активите?


- Рентабилността на банката е свързана със собствеността. Възможности за нейното повишаване има винаги във всяка банка. Основният ограничаващ фактор е кризисното състояние на икономиката, но не е без значение и ниският жизнен стандарт на населението.


Как се отразява забавянето на приватизацията в реалния сектор върху резултатите и перспективите в кредитната политика на ЕКСПРЕСБАНК? По-платежоспособни ли са частните фирми, които обслужвате, в сравнение с държавните?


- Труден въпрос. Аз лично смятам, че при сегашното добронамерено и активно отношение на правителството към приватизацията забавянето, ако изобщо има такова, е резултат на исторически и на икономически причини. То оказва сравнително малко влияние върху кредитната ни политика, главно във връзка с ограничителните условия, поставяни пред фирмите в процедура за приватизация, или наскоро приватизирани - например залагането или ипотекирането на имуществото на тези фирми.


Не може да се каже кои фирми, държавни или частни, са по-платежоспособни - това е въпрос на фактическото им финансово състояние. Смятам, че приватизацията не е само един акт на прехвърляне на собствеността, а и въпрос на усвояване и прилагане на нови техники на ръководство, технологично усъвършенстване, начин на мислене на цялото общество, което ще продължи доста години.


Наблюдаваме постоянни промени в данъчното и в банковото законодателство - сега се твърди, че с промените в Закона за банките ще се допуска кредитиране без насрещно обезпечение. Мислите ли, че това ще подтикне банките към повече инвестиции в реалния сектор?


- В бъдеще необезпечените кредити ще бъдат рядкост в банковата практика, защото заемоискателите ще трябва да полагат много усилия, за да убедят една банка да им разреши такъв кредит. Занапред пари ще се дават само ако срещу тях стои един наистина железен проект с доказана ефективност, защото знаем, че дори обезпечените кредити си остават в някаква степен рискови.


Смятате ли за нормално българските банки да предоставят на своите заемоискатели кредити със срок до една година?


- Кредитите със срок до една година са краткосрочни и обикновено се използват за попълване на потребностите на фирмите от оборотни средства. Дългосрочните кредити са по принцип за инвестиции и техният срок се обвързва с възможностите за откупуване на направените вложения с доходи, получени от кредитирания обект. Инвестиционни кредити със срок една, две или три години обикновено се обвързват с целостните възможности на дадена фирма да изплати предоставения й кредит за това време, докато кредитираният обект - цех, машина, сграда и т.н. - се откупува обикновено за срок между пет и десет години.


Готов ли сте да управлявате банката и след нейната приватизация? При какви условия?


- Това е въпрос на договаряне с новия собственик или собственици. Условията ще поставят те.


Как се променя квалификационното равнище на средния управленски персонал и на служителите на ЕКСПРЕСБАНК през последните години?


- Естествено към подобряване. В последните една-две години от банките, обявени в несъстоятелност, бяха освободени много специалисти с добра квалификация, част от които кандидатстват за работа при нас. Отделно изпращаме наши служители на семинари и курсове. Имаме и добри млади специалисти.


Смятате ли, че сте готови да навлезете в етапа на реална смяна на собствеността върху банката и как си представяте този процес? Подготвяте ли съкращения на персонала?


- Моята задача е да се грижа, заедно с другите мениджъри, за доброто финансово здраве на ЕКСПРЕСБАНК. Смяната на собственика може да означава примерно само някоя приставка към името, но може да означава и промяна в кредитната, в лихвената и другата политика на институцията. Съкращения на персонала засега не готвим.


Асоциацията на търговските банки поиска от правителството да промени методиката за определяне на основния лихвен процент, за да се постигне реалното му повишаване. Как оценявате този ход и смятате ли за нормално рисковата премия върху българския лев да бъде едва 1.5-2% над лихвата по германските марки?


- В условия на Валутен борд в България не смятам този въпрос за особено актуален. В края на краищата никой не пречи на банките да провеждат независима лихвена политика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във