Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИТЕ ПОЖЕЛАХА ПО-ВИСОК ОЛП И ГО ПОЛУЧИХА

Левовият пазар пожела по-високи лихвени проценти и ги получи миналата седмица. Случайно или тенденциозно, се доказаха на практика думите на Макгърк, че именно търсенето и предлагането формират лихвените равнища в икономиката. На традиционния редовен аукцион за продажба на тримесечни ДЦК, проведен от БНБ на 23 март (ден след като приключи срещата в Сандански), четиринадесет финансови институции - първични дилъри, предизвикаха покачване на основната лихва, макар и със символичните 0.04 процента. Министерство на финансите запази непроменени стндартните номинали на двете предложени емисии - тримесечна за 5 млрд. лв. и едногодишна за 10 млрд. лева. Непроменена спрямо предишния аукцион остана и предложената от участниците средно претеглена цена от 98.66 лв. за сто лева номинал. Причината за лекото покачване е в относително по-малкия размер на заявките за покупка. За участие в класацията бяха предложени 6.800 млрд. лв. В сравнение с предишни аукциони банките повъздържаха от инвестиции в краткосрочни съкровищни бонове. Търсенето за едногодишната емисия обаче остана традиционно високо. Петнадесет първични дилъри направиха поръчки с обща номинална стойност 24.952 млрд. лева. Банките не успяха да усетят възможното повишаване на доходността или просто не го пожелаха. Тяхната оферта, изразена чрез средно претеглената цена на направените заявки не показа стремеж към по-високи лихви. По този начин доходността на годишната емисия достигна 7.24%, но и спрямо предишната подобна емисия - с 0.21 процента.


Трябва да се отбележи, че изказванията на представителката на Фонда за необходимостта от чисто пазарен метод при определянето на лихвените равнища в икономиката не отчитат някои специфични характеристики на сега действащия механизъм. Аукционът без съмнение е добър начин да се определи точката на равновесие между търсенето и предлагането на свободен левов ресурс, в зависимост от потребностите на бюджета и степента на ликвидност в банковата система. Скрити или неотчетени от г-жа Макгърк обаче останаха две твърде важни административни решения на МС и на БНБ, които могат сериозно да деформират перфектния пазарен механизъм. Първо, това е изискването всички кандидати и действащи първични дилъри на ДЦК да поддържат портфейл от ценни книги, емитирани по Наредба N5, засега в размер най-малко на 5% от активите си, за да могат да получат правото да търгуват в този сегмент от финансовия пазар. Другото административно решение принуждава банките, които обслужват общински и бюджетни предприятия, непрекъснато да регулират и да гарантират стопроцентово привлечените от хазната средства със собствени ценни книги. Така участниците в аукционите може би ще бъдат принудени да купуват държавен дълг дори тогава, когато инвестицията е неизгодна, а пазарните им очаквания се разминават с тези на бюджета и на фиска.

Facebook logo
Бъдете с нас и във