Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИТЕ МОГАТ И ДА ЗАГУБЯТ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПАРИ

Проектът за бюджетна реформа предвижда усъвършенстване на принципите, върху които е изградена системата за обслужване на държавните структури, издържащи се с пари на данъкоплатците. Целта е проста - ефективно разпределение и управление на бюджетните средства. Предвижда се преход към система, известна като трежъри и управление на паричните средства на държавния бюджет чрез единствена сметка - т.нар. сингъл акаунт.


Друг е проблемът коя банка ще обслужва бюджетните субсидии. Например в Австрия това се прави чрез Пощенска спестовна каса, която през годините е създала традиции в обслужването на бюджета и изпълнява строгите критерии и правила за касовото му изпълнение.


В момента се обсъждат варианти за касовото обслужване на бюджета от една или няколко банки, които да са съобразени със специфичните за България условия. Системата трежъри предполага закриване на звената, които досега са обслужвали бюджета и разкриване на един или няколко регионални офиси за разплащане, подчерта Добрин Пинджуров, началник на главно управление Бюджет в Министерството на финансите. В този случай парите на бюджета ще бъдат съсредоточени изцяло в една банка и по единствена сметка. Бюджетните организации няма да имат собствени банкови сметки, а ще управляват одобрените си бюджети и ще извършват разходите по тях в рамките на определените им лимити чрез просто нареждане за извършване на разходите до регионалните (пеймънт) офисите. Това е единствената възможност, отговаряща на идеята за единствена сметка (сингъл акаунт). Целта е стриктно да се следи всеки бюджетен разход и да се знае дали той е извършен, или не.


Другото предимство на тази система е високата й информационна стойност, защото правителството ще разполага всеки ден с точна информация за състоянието на държавната каса.


Според Добрин Пинджуров вече е изградена и започва да работи междуведомствена група, в която са включени специалисти от Министерството на финансите и от БНБ. Тя трябва да разработи и предложи на правителството българския вариант на системата трежъри бенк - сингъл акаунт. Същевременно от финансовото министерство не скриват, че цялостното й изграждане ще става на етапи, докато се формират условията за планирано технологично и информационно осигуряване на бюджета.


Търговските банки ще бъдат информирани за предстоящите промени в касовото обслужване на държавния бюджет, за да се освободят от неприсъщите за тяхната дейност разходи, свързани с безплатното обслужване на сметките на правителството. Проблемът, както призна и Добрин Пинджуров, е, че засега не сме разговаряли с банките по точните параметри на системата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във