Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИТЕ КРИТИКУВАТ ДОХОДА ПО ЦЕЛЕВИТЕ ДЦК

Вече трета седмица Министерството на финансите пласира чрез първичните си дилъри, с които е подписало договори, новите емисии целеви ДЦК, предназначени само за граждани. Първите ми впечатления сочат, че решението за тяхното издаване е сполучливо и дойде навреме. И още през първите няколко дни на продажбите наблюдавахме истински бум. Значителна част от инвеститорите продаваха наличните си ДЦК и с парите незабавно купуваха спестовни бонове.


Подчертан бе и интересът към двегодишните облигации. През първите две седмици в тях бяха инвестирани 1240 млн. от общо 1675 млн. лв., вложени в новите целеви емисии. Въпреки това мисля, че интересът на инвеститорите не е провокиран изцяло. Леко негативно влияние върху интереса оказва статутът на спестовните ДЦК, който не допуска те да бъдат изкупувани обратно през първите шест месеца след тяхното емитиране.


Но проблемът има и друга страна, и тя е по-важна - засега инвеститорите нямат гаранции за сигурността на дохода, който биха получили при обратното изкупуване на техните спестовни бонови и двегодишни облигации. Защото гражданите мислят приблизително така: Добре, аз ще инвестирам, за да получа голяма лихва и съм съгласен с факта, че ДЦК няма да могат да бъдат изкупени обратно в продължение на предварително фиксиран срок. Проблемът е, че и след неговото изтичане аз не зная какви цени ще ми предложи финансовото министерство при обратното изкупуване. Това е сериозен проблем, защото аз, като инвеститор, не познавам пълните условия на емисията. Вероятно ще се окаже, че обратното изкупуване ще се извърши при неизгодни за мен условия. Но ако това е така, аз никога не бих и помислил да вложа парите си в държавни дългови инструменти.


Затова мисля, че пазарът ще тръгне още по-добре, ако Министерството на финансите предварително обяви цените, при които след шест месеца ще започне обратното изкупуване. Целта е потенциалните инвеститори да се убедят отсега в правилността на своето решение и да знаят, че ще спечелят въпреки неизбежната наказателна лихва, която фискът ще им наложи.


Проблемът с дохода е съществен, защото отсега банкерите се боят, че част от техните клиенти ще изберат по-високодоходната инвестиция в ДЦК и ще преоформят левовите си влогове в книжа от целевите емисии. Банките реагират негативно на почти двукратната разлика в лихвата, която засега носят целевите ДЦК в сравнение с някои левови депозити.


За отказа на близо половината първични дилъри да станат пласьори на целевите емисии ДЦК влияние оказа и тяхната политика в активните операции. Спомнете си какво ставаше с целевите емисии, които Министерството на финансите доскоро емитираше. Кредитните институции ги изкупуваха за своите портфейли направо от гражданите и фирмите, печелейки от по-високите лихви спрямо дохода по емисиите, купувани на първичните аукциони. Затова Министерството на финансите забрани обратното изкупуване от банките на новите спестовни ДЦК, въпреки острия глад за съкровищни бонове и облигации, усещан на пазара.


На срещата с първичните дилъри, проведена неотдавна в БНБ, те не скриха огорчението си от малките комисиони, които Министерството на финансите им предлага като пласьори и които (това е факт) не ги насърчават да използват своите немалки маркетингови възможности в привличането на нови купувачи. Те открито ни посочиха, че разходите, които ще направят за пласиране на новите дългови инструменти, многократно надвишават комисионата, която им обещават. А това би повлияло на тяхната рентабилност и в крайна сметка ги изтиква от пазара.


Най-вероятно тези проблеми ще се повтарят и при обратното изкупуване, което е свързано със съизмерими разходи, а комисионата, която банките ще получат, е твърдо определена от бюджета. Вероятно още на следващата ни среща с първичните дилъри този въпрос ще бъде поставен.


Мисля, че засега не бива да се очакват някакви изненади. Банките са изнесли значителна част от привлечените пари и на паричния пазар циркулира само ресурсът, свързан с падежите и с обслужването на бюджетните разпоредители. В края на краищата именно той и определя лихвените проценти. Разбира се, че не сме застраховани срещу определени колебания, както се случи в началото на май, когато обемът на падежираните ДЦК значително превишаваше закупените и лихвата падна, но тези движения в цените ще бъдат по-скоро епизодични и няма да повлияят на пазара за целеви ДЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във