Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКИТЕ КРЕДИТОРКИ НА МИНЕРАЛБАНК ДОЧАКАХА РЕДА СИ

Фалиралата МИНЕРАЛБАНК може да последва примера на Стопанска банка. Според синдиците Харалампи Кирков и Георги Настев всички условия за продажбата й ще бъдат налице, когато тя окончателно се разплати с бюджета и с фирмите кредиторки. А този момент не е далеч.


В миналия си брой в.БАНКЕРЪ информира, че съдът е приел частичната сметка за разпределение на събраните от МИНЕРАЛБАНК средства, предложена от Кирков и Настев. Според нея синдиците вече са погасили 4.6 млн. лв. към БНБ и 8 млн. лв. на бюджета. Изпълнителният директор на Агенцията за държавните вземания Александър Раков обаче заяви, че в Министерството на финансите няма документ, удостоверяващ внасянето на въпросните 8 млн. лв. в бюджета. На 3 май се е състояла среща между Харалампи Кирков и началника на дирекция Банки в агенцията Росен Георгиев за изясняването на случая. По време на разговорите се е установило, че синдиците на МИНЕРАЛРБАНК са покрили част от задълженията й към бюджета с 8 млн. лв. от вземанията си от Плама и са записали, че държавата е удовлетворена с тази сума.


Александър Раков е на мнение, че операцията по прихващането трябва да се анулира. Но Харалампи Кирков заяви пред БАНКЕРЪ, че няма намерение да предприема подобно действие. Изпълнителният директор на агенцията пък ще обжалва в съда сметката за разпределение, като поиска банката реално да плати на бюджета 8 млн. лева.


Освен тези пари МИНЕРАЛБАНК дължи на хазната още 2.8 млн. лева. Те са блокирани от синдика Кирков, тъй като фалиралата кредитна институция съди държавата за сградата в Сливен, в която до средата на миналата година се помещаваше нейният клон. През юли 1999 г., с решение на Министерския съвет, имотът бе прехвърлен във владение на Сливенската община. Според Кирков правителственият акт е неправомерен и лишава затворената банка от имущество за 1.3 млн. лева. МИНЕРАЛБАНК обжалва правителственото решение в Апелативния съд. Ако той уважи жалбата, кредитната институция или ще си върне сградата, или ще си прихване стойността й от парите, които има да връща на бюджета. В противен случай в него ще бъдат преведени и останалите 2.8 млн. лева.


До решаването на споровете съдът вероятно ще блокира общо 10.8 млн. лв. по сметките на МИНЕРАЛБАНК. По тях в момента има 16.2 млн. лева. Запорът обаче няма да попречи на синдиците да платят на фирмите, обединени в пета група, на които фалиралата банка дължи 1.4 млн. лева. Същото не може да се каже за кредиторите от следващата (шеста) група. В нея са държавата, която пое дълговете на МИНЕРАЛБАНК към италианската и испанската агенции за застраховане на експортните кредити, БНБ и чуждестранни финансови институции. По закон синдиците на фалиралата банка имат право да плащат само когато събраните от тях пари надхвърлят 10% от задълженията към кредиторите от една група. А МИНЕРАЛБАНК дължи на посочените финансови институции общо над 250 млн. лева. Казано с други думи, те ще трябва да изчакат или натрупването на минимум 25 млн. лв., или продажбата на МИНЕРАЛБАНК.


Оценката на затворената кредитна институция е 46 млн. лева. В нея освен парите по сметка са включени вземания от фирми, оценени за 22 млн. лв., и сгради, имоти и имущество за 11 млн. лева. Номиналната стойност на вземанията на МИНЕРАЛБАНК от длъжници е около 200 млн. лева. При положение че тя бъде продадена, мениджърите й ще получат възможност да редуцират и да разсрочват вземанията й. Нещо, което синдиците нямат право да правят.


Ако вземанията от длъжниците на МИНЕРАЛБАНК бъдат частично опростени и разсрочени, има шанс кредитната институция да си събере до 30% (около 60 млн. лв.) от предоставените заеми в рамките на една година - смята Харалампи Кирков. За да се докажат обаче твърденията му, първо трябва да се появи купувач за МИНЕРАЛБАНК, който да се договори със синдика за цената. А на хоризонта засега не се е появил инвеститор, който гори от желание да стане неин собственик.

Facebook logo
Бъдете с нас и във