Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКЕРЪТ НА БЕДНИТЕ

Едно социологическо изследване в края на 1997 г.
в Бангладеш показа, че най-популярен в страната е Мохамад Юнус.
Той не е политик или държавник, нито е религиозен деец, както
може да се предположи за една ислямска страна. Мохамад Юнус е
банкер, при това банкерът на бедните, както го наричат
неговите сънародници, а вече и много хора в целия свят.


Мохамад Юнус казва, че никога няма да забрави 1974
г., когато страшен глад сполетял неговата родина. Стотици хиляди
хора, особено деца и старци станали жертва на този бич. По същото
време специализиралият в престижни американски университети Юнус
е един от блестящите професори по икономика в Южна Азия и изнася
лекции в университета в столицата Дака. Спомням си ентусиазма,
с който преподавах на моите студенти икономическите теории, като
вярвах, че те съдържат отговори на всякакви проблеми. И изведнъж
започнах да осъзнавам безполезността на работата си, която с нищо
не помагаше на хората, които умираха от глад по тротоарите в градовете
и пред портите на колибите си в селата.


Това е прозрението, което кара Юнус да създаде през
1983 г. една неприличаща на другите банкова институция - Gramen,
банка, която отпуска заеми само на най-бедните, на онези,
които не могат да дадат никаква гаранция, че ще погасят кредита
си. Първоначално той споделя идеите си с ръководството на
една от големите банки в Бангладеш. Отговорът е отрицателен. Солидните
банки в страната нямат никакво намерение да отпускат кредити,
чийто размер не може да оправдае дори разноските по операцията.
Тогава Юнус разбира, че само с идеи няма да трогне имащите. Тогава
става поръчител сам на себе си и отпуска първия си заем в размер
на... 300 долара.


Двадесет години по-късно банка Gramen е истински
финансов институт. Близо 12 милиона бангладешци (10% от населението)
използват кредитите, отпускани от тази институция, която вече
се е превърнала в най-голямата селска банка в Бангладеш. Тя вече
е раздала заеми в размер на 2 млрд. долара и въпреки всички пророкувания
е рентабилна: 98% от заемите се връщат в договорения срок.


Според специалистите това е наистина голям успех
и до известна степен може да се обясни с друга особеност на банка
Gramen - 94% от нейните клиенти (които са и нейни акционери) са
жени. Микрокредитът, предоставян на жените, става по-бързо
източник на промени, отколкото, ако е предоставен на мъжете. Те
са по-борбени, търсят по-упорито подходящ начин да осигурят бъдещето
на децата си и показват по-голямо постоянство в работата си
- твърди Мохамад Юнус.


Но най-интересното в тази история е, че банкерът
на бедните вече е приет в кръга на най-известните и силни
хора в света. Този икономист на 57 години успя да създаде и обширна
империя в служба на най-бедните в целия свят. След създаването
на банката той инвестира в здравеопазването, в телекомуникациите
и дори в рибовъдството. Целта му е все същата: да предоставя на
най-бедните онова обслужване, до което те нямат достъп, и да подкрепя
създаването на съответните институти и в други страни.


Методът на Юнус, както вече го наричат,
намира последователи и в редица развити страни. Такава е например
Международната асоциация за правото на икономическа инициатива
с централа в Париж, която съдейства за отпускането на заеми на
предприятия, създавани за безработни и за инвалиди. Общо близо
60 страни в петте континента са започнали да осъществяват проекти,
вдъхновени от сина на дребния мюсюлмански златар в Читагонг (в
югоизточната част на Бангладеш).


При такъв темп на развитие на нещата, според Мохамад
Юнус, може би скоро ще се осъществи мечтата му. През 2050
г., пише той в автобиографията си, бих искал светът най-после
да е излязъл от ерата на беднотията... Думата бедност
да няма вече никакво покритие в действителността, да представлява
само исторически интерес. И когато учениците посещават музеите,
да се ужасяват при гледката при каква мизерия и падение са живели
много хора преди тях. И те ще укоряват своите предци, че са толерирали
съществуването на такъв бич и на такава огромна разлика в нивото
на живота на хората чак до началото на ХХI век.

Facebook logo
Бъдете с нас и във