Банкеръ Weekly

Общество и политика

BANKER'S TRUST СИ ХАРЕСА БУЛСТРАД

Покрай твърде активната
програма на президента Петър Стоянов срещите на придружаващия
го министър на финансите Муравей Радев като че ли останаха встрани
от вниманието на журналистите, съпровождащи нашата делегация в
САЩ. А работата, която трябваше да свърши финансовият министър,
бе не по-малко важна от тази на президента. Докато Петър Стоянов
разясняваше външнополитическите приоритети на България и се опитваше
да спечели подкрепата на американския президент и на американските
сенатори за българската кауза, във Вашингтон програмата на Муравей
Радев бе препълнена от срещи с представители на директорските
бордове на Международния валутен фонд и Световната банка.


Всъщност работната совалка
на финансовия министър започна още в Ню Йорк. На 9 февруари заедно
с президента Стоянов той се срещна с бизнесмени от еврейското
лоби в града. По-късно Муравей Радев разговаря повече от час с
ръководството на Banker's Trust. След срещата финансовият министър
съобщи: Banker's Trust проявява сериозен интерес към икономическите
процеси в България. Представителите на американската финансова
институция са изказали съжалението си, че твърде късно са научили
за конкурса за инвестиционни посредници по продажбата на българските
еврооблигации. Старшият вицепрезидент Родни Маклоклън подчерта
готовността на Banker's Trust да помогне на България при пласиране
на еврооблигации. Обсъдена беше и възможността за бъдещи емисии
на български валутни облигации специално за американските пазари,
които предлагат заемен капитал с по-дълъг срок.


По време на срещата
представителите на Banker's Trust потвърдиха големия си интерес
към приватизацията на застрахователната компания Булстрад.
Разговорите по този проект започнаха в края на миналата година.
Добрите показатели на българския застраховател дават възможност
за бързата му и успешна приватизация. Процедурата по продажбата
на дружеството ще започне твърде скоро. Може би тя ще се осъществи
на два етапа. Първо, ще продадем 35-40% от дружеството. А след
това ще приватизираме и мажоритарния пакет акции. Вероятно една
малка част от акциите на Булстрад ще пуснем на Фондовата
борса - заяви за в.БАНКЕРЪ финансовият министър.


Министърът съобщи, че
по време на срещата представителите на Banker's Trust са изложили
идеята си за създаване на банка болница. Те имат готовност да
предложат и конкретни проекти за нея. Според Муравей Радев обаче
този въпрос в момента не е толкова актуален. Той смята, че ако
приватизационните процеси в банковата система се развият според
очакванията ни, подобна банка болница едва ли ще ни е необходима.


Освен готовност да инвестират
в България от Banker's Trust са предложили и помощ при управлението
на външния ни дълг. В отговор министър Радев обясни, че страната
ни има намерение в най-скоро да подготви стратегия за управление
на дълга с помощта на международните финансови институции и министерството
на финансите на САЩ. След това може да се преговаря и за осъществяване
на конкретни проекти, добави той.


Най-важната част от посещението
на Муравей Радев започна във Вашингтон. За трите дни, прекарани
в столицата на САЩ, министърът на финансите се срещна с ръководствата
на МВФ и на Световната банка, с техните президенти Мишел Камдесю
и Джеймс Уулфенсън, както и с вицепрезидентите на двете институции.
Министър Радев им представи основните насоки в тригодишната програма
на българското правителство. Според министър Радев нейната крайна
цел е в края на тригодишния период България да отговаря на изискванията
за влизане в Европейския валутен съюз. Според финансовия министър,
за да стане това, от политиката на финансова стабилизация страната
ни трябва да премине към политиката на икономически растеж. Това
може да се постигне, ако в рамките на три години МВФ ни осигури
финансиране, което да покрива плащанията по главници на външния
ни дълг - около 500 млн. щ. долара годишно. Лихвите - също около
500 млн. долара, България вече обслужва със собствени средства.
Това превъртане на дълга, без той да се увеличава, ще осигури
възможност на правителството да заделя ресурси, с които да стимулира
икономическия ръст. Целта е външният дълг през следващите три
години да не надхвърля 10 млрд. долара (18 500 млрд. лв.), а в
края на 2000 г. БВП да надхвърли 31 000 млрд. лева. При това съотношение,
според министър Радев, страната спокойно ще може да обслужва външните
си задължения и да осигури ръст в икономиката. Тази програма министър
Радев е изложил на 11 февруари по време на разговорите си с първия
вицепрезидент на МВФ Стенли Фишер, на които е присъствал и Майкъл
Деплер. По-късно финансовият министър се е запознал с програмата
и председателя на МВФ Мишел Камдесю, който на 11 февруари даде
обяд в чест на президента Петър Стоянов. Според присъствали на
разговорите с Мишел Камдесю той е приел по принцип основните положения
на тригодишната правителствена програма.


Първият вицепрезидент
на Фонда Стенли Фишер заяви, че оценява високо усилията на българското
правителство да достигне критериите за влизане в Европейския валутен
съюз (ЕВС). Според мен той много добре разбра, че това не може
да стане без икономически растеж - каза министър Радев.


През март 1998 г. ще се
уточняват отделните раздели на програмата, а през май тя ще бъде
гледана от борда на директорите на МВФ и ако бъде приета, ще стане
основа за подписване на тригодишно стенд-бай споразумение. Очакванията
са, че ще бъде договорено всяка година страната ни да получава
по около 500 млн. долара.


На 10 февруари президент
Стоянов и финансовият министър се срещнаха и с председателя на
Световната банка Джеймс Уулфенсън и с Кенет Лей, който отговаря
в банката за Румъния, България и Кипър. След приключването на
този разговор Муравей Радев разговаря с борда на директорите на
Световната банка. Отделни срещи се състояха и с двамата първи
заместници на Уулфенсън - Йоханес Лин и Питър Стек. За България
ще бъде добре да привлече към финансиране на инвестиционни проекти
и организациите МИГА и МФК, които са в състава на Световната банка,
подчерта Йоханес Лин. МИГА представя гаранции по отделни проекти,
а МФК финансира частни проекти в качеството си или на акционер,
или на кредитор. Г-н Лин препоръча на българската делегация по-добре
да използва възможностите за финансиране на отделни проекти и
от ЕБВР и Европейската инвестиционна банка.


По време на разговорите
успях да убедя ръководството на Фонда, че за заздравяване на постигнатото
в икономическата сфера страната ни се нуждае от инвестиции в инфраструктурни
проекти и от финансиране на проекти в бюджетната сфера. Точно
с финансирането на подобни проекти - в пътната инфраструктура,
в летищата, в пристанищата, в социалната област, в образованието
и в здравеопазването, ще се ангажира банката. Обещано ми бе, че
банката ще ни отпусне заеми, чийто брой и обем ще отговарят на
проектите, които успеем да защитим, заяви министър Радев.


Той отказа да назове точната
сума на финансирането, което очакваме от Световната банка през
следващите три години, но според някои източници тук то няма да
е по-малко от 600 млн. долара.


Петър Илиев, Ясен Гуев,
специални пратеници на в. БАНКЕРЪ във Вашингтон

Facebook logo
Бъдете с нас и във