Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКЕРИТЕ ПРЕДРИЧАТ КРИЗА В ПРОИЗВОДСТВОТО


1999 година няма да бъде лека за България и българските
банкери си дават ясна сметка за това. Председателят на банковата
асоциация Стоян Александров подчерта пред колегите си на годишна
среща в Боровец, че ефектът от въвеждането на Валутния борд безспорно
е положителен. Но световната финансова криза неминуемо ще рефлектира
и върху България.


Наивно е да се твърди, че Валутният борд ни
предпазва от тази криза. Чуждестранните инвеститори, които при
други условия биха вложили капитали на нашия фондов пазар или
директно в приватизацията, сега са стъписани и разколебани. Липсата
не външни инвестиции ще забави обновяването на технологичните
мощности в производството. Без тях продукцията ни ще бъде неконкурентоспособна
на международните пазари, а от следващата година ние либерализираме
търговския си режим. Нашите предприятия не само че няма да си
върнат част от загубените външни пазари, но са изправени пред
реалната опасност да бъдат изместени и от вътрешния пазар
- коментира г-н Александров.


Според него, а и според повечето от банкерите, дошли
на срещата, всичко това означава криза в производствения сектор.
В черната металургия и в химията тя вече е факт и се задълбочава.
Много от предприятията в хранително-вкусовата промишленост и в
свързаните с тях опаковъчни и стъкларски предприятия вече изпитват
затруднения при обслужването на своите кредити. Цели сектори като
цветната металургия, текстилната и трикотажна промишленост, които
до момента почти не са взимали кредити, сега имат финансови затруднения
и се нуждаят от оборотни заеми.


През следващата година банковата система ще
работи при много тежки условия. Особено трудно ще бъде през първите
месеци. Някои от предприятията, купени от работническо-мениджърски
дружества няма да могат да върнат взетите заеми и по необходимост
банките, кредитирали РМД-тата, ще трябва да станат собственици
на приватизираните предприятия. За да ги продадат и да си върнат
парите на банките, ще им е нужно време. Затова ние пледирахме
записания в закона срок, през който трябва да продадем тези предприятия,
да остане три години.


Кризата в производството ще увеличи размера на просрочените
кредити, които трябва да се провизират. Затова АТБ настоя сегашният
данък върху провизиите да бъде отменен - заяви Стоян Александров.


Тези аргументи на банковата система министрите трябваше
да чуят от първа ръка, а не от медиите.


Но на годишната среща на АТБ в Боровец правителството
бе представено единствено от земеделския министър Венцеслав Върбанов.
Изненадващото е, чу на срещата не се появиха вицепремиерът и председател
на съвета на директорите на БКК


Александър Божков и изпълнителният директор на Консолидационната
компания Петър Жотев, както и финансовият министър Муравей Радев.
А банковите мениджъри имаха доста въпроси към тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във