Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАНКАТА МИ ИМА ДЕСЕТ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ ОБОРОТ ОТ БОРСАТА


Изявление на изпълнителния директор на Корпоративна
банка Венцислав Антонов на ХI-ата годишна банкова среща в Боровец


Ще задам един въпрос и ще направя едно предложение
във връзка с капиталовите пазари. Жорж (към Георги Прохаски -
бел. ред.), аз една година исках да видя какво става на капиталовите
пазари и изнесеното тук беше много кратка и ясна информация.


Аз съм шеф на малка банка, при мен има петима клиенти
и на касата ми те правят десет пъти по-голям оборот от това, което
среднодневно се прави на борсата. От гледна точка на нещата, които
очакваме да стават в бъдеще, на мен ми се струва, че БФБ-София
няма бъдеще като национална фондова борса. Тя не може да обезпечи
нито ликвидност, нито достатъчен брой емисии - всяка със съответната
капитализация, нито много от продуктите, които са абсолютно неизбежни,
за да може да има търговия. Понеже виждам какво е станало за една
година, имам едно такова тъповато предложение - ако може, вие
да се превърнете в клон на някоя от големите борси. Просто да
може през вас технически да се работи като през клон, да речем,
на германско-швейцарската борса. Всичко друго е връщане в ситуацията
отпреди войната. Тогава е имало някакъв шеф на борсата, който
е бил 25 години шеф на борсата, но борса не е имало. Общият пазар
и еврото, системите за клиринг и сетълмент, които вие трябва десет
години да ги ощраквате, за да им повярваме ние и да инвестираме
в това, фючърсна търговия с елементарни контракти, за които министър
Върбанов ще ви е благодарен, ако можете да му осигурите - всичко
това ще отнеме деситилетия, за да се направи. И най-важното -
инвеститорите да повярват, че с техните пари не се правят други
неща. Дори в по-големите борси стават фалове, крадат се пари от
хората. Така че и у нас това просто ще стане. Сега, ако някой
иска да се разтовари (продаде - бел. ред.) от акции на ОББ или
на БУЛБАНК например, то той не може да го направи в България.
Пет процента от акциите на една от тези две банки са прекалено
много, за да се поемат от борса като нашата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във