Банкеръ Daily

Общество и политика

БАН се отчете пред парламента

Парламентът прие годишните отчети за дейността на Българската академия на науките за 2015 г. и за 2016 г. Депутатите се обединиха около становището, че БАН е безспорен научен и духовен център на България, както и че голям проблем е привличането и задържането на млади учени.

През 2015 г. в БАН са работили 2741 учени, а през 2016 г. - 2707, се посочва в доклада на Комисията по образованието и науката. Публикационната активност на БАН през 2015 г. е от 9183 заглавия, 3388 от които са в международни реферирани списания. През 2016 г. са публикувани 8192 статии, 3020 от които в международни списания. Най-висок дял имат научните публикации в областите - нанонауки, нови материали и технологии, информационни и комуникационни науки и технологии. Бюджетната субсидия за БАН за 2015 г. е била 75 875 000 лв., а за 2016 г. - 83 590 000 лв. От БАН посочват, че въпреки бюджетните ограничения академията запазва своята позиция на водещ изследователски център и център на духовността. Проблем остава привличането на млади учени.

В пленарната зала председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски отбеляза, че академията има висок научен потенциал и е важно той да се запази. Повишаването на качеството на научната продукция е непрекъсната грижа на ръководството на БАН. Други задачи са подобряване връзките с бизнеса и засилване ролята на БАН като център на националната идентичност. Акад. Ревалски заяви, че ще положат усилия и за популяризиране дейността на институтите на БАН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във