Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАЛКАНСКА УНИВЕРСАЛНА БАНКА СТАНА ГРЪЦКА

Балканска универсална банка бе една от юлските изненади във финансовокредитния ни сектор. До края на май капиталовата й база бе под 1 млрд. лв. и никой не очакваше, че тя ще достигне изискваните 10 млрд. лв. в уречения срок - до началото на юли. Но БУБ опроверга всички песимистични прогнози и се нареди в списъка на банките, изпълнили изискванията на БНБ. При това, без да постъпи нито едно искане от кандидат-акционери, горящи от желание да участват в капитала на банката.


Всъщност как БУБ успя да прескочи летвата? Според изпълнителния й директор Боян Петров днес акционери в кредитната институция са около 20 юридически лица. Но тъй като никое от тях не притежава повече от 5% от капитала й, не е било необходимо да се иска и разрешение от БНБ. В момента записаният акционерен капитал на БУБ е 20 млрд. лв., като над 11.9 млрд. лв. от него са реално внесени. Осем от акционерите на банката са български фирми. Останалите 12, които държат около 60% от капитала, са чуждестранни юридически лица. Изпълнителният директор се въздържа да спомене имената им, но в.БАНКЕРЪ научи, че това са офшорни фирми, зад които стоят гръцки капитали. Така на практика БУБ е шестата банка в България, контролирана от гръцки пари.


В края на юни капиталовата база на кредитната институция е около 10.7 млрд. лв., общата й капиталова адекватност - 99.08%, а ликвидността й 70 процента. Балансовото й число в края на юни е 26.8 млрд. лв., като общият размер на предоставените кредити е само 10% от нейните активи. Според г-н Петров банката няма нови просрочени кредити. Всичките й проблемни вземания са наследени от предишното й ръководство. Сред най-големите й нередовни длъжници са Билд къмпани ЕООД, Бултанко ЕООД и ИПИ ЕООД. Направената неотдавна проверка от Банков надзор е констатирала, че в банката се изпълняват разпоредбите на Наредба N9 на БНБ за провизиране на класифицираните вземания.


Сега БУБ се е насочила предимно към обслужването на корпоративни клиенти и според Боян Петров ще е конкурентоспособна предимно с ниските цени на услугите и бързината на операциите си. Нейни кореспонденти в чужбина са първокласни банки, между които Bankers Trust, Kommerz Bank, Dresdner Bank, UBS, Societe Generale.


В петък миналата седмица Балканска универсална банка бе регистрирана от Комисията по ценните книжа и фондовите борси и като инвестиционен посредник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във