Банкеръ Weekly

Общество и политика

БАЛКАНСКА УНИВЕРСАЛНА БАНКА ПОДМЕНЯ СОБСТВЕНИЦИТЕ СИ

След четиричасов заседателен маратон акционерите

на Балканска универсална банка (БУБ), събрани миналата събота

на извънредното общо събрание, гласуваха първите рокади в собственическия

състав на банката.

След като новият Закон за банките влезе в сила, акционерите

на БУБ осъзнаха, че не е по силите им да изпълнят изискванията

за набирането на 10 млрд. лв. капитал. Да не говорим за проблема

с постигането на някои основни финансови показатели. Банката не

разполага с достатъчно финансови ресурси за бързо преструктуриране

на дейността си. Това накара нейното ръководство да търси варианти

за спешното привличане на външни инвеститори - без значение дали

са български, или чуждестранни. Слуховете за проявен интерес към

БУБ гравитираха в широк диапазон - от словенски и руски инвеститори

до български финансови групировки. Проблемът с намирането на купувач

стана доста деликатен, тъй като неведнъж кандидатите се оттегляха

в последния момент. В крайна сметка, kakто писа в миналия си брой

в.БАНКЕРЪ, официално разрешение от БНБ за закупуване

на акции от Балканска универсална банка поискаха двама инвеститори

- българската фирма Ники Стар и американската AS Corporation.

Чуждестранната компания е специализирана в търговията с недвижими

имоти. Според осведомени източници AS Cоrporation имала намерение

да превърне БУБ в ипотекарна банка. Тези намерения били подплатени

със становище на чуждестранните експерти, които открито декларират,

че пазарът на имоти в България тепърва ще се развива. А евентуалният

ренесанс в този бизнес ще обуслови и необходимостта

от специализирана финансовокредитна институция.

Съобразявайки се с настояването на досегашното ръководство

на БУБ, миналия петък БНБ излезе с решение, даващо право на българския

кандидат- купувач да придобие 40% от акциите на банката. Желанието

на досегашните акционери точно Ники Стар да стане

техен съдружник в банката навярно е продиктувано както от общи

бизнесинтереси, така и от стремежа да се запазят определени позиции

във финансовата институция. Не трябва да се забравя и фактът,

че американската фирма бе депозирала оферта за закупуването на

75% от акциите на БУБ, което несъмнено щеше да рефлектира върху

интересите на сегашните й собственици.

В събота акционерите на БУБ взеха решение да освободят

от отговорност досегашния петчленен съвет на директорите, оглавяван

от Йордан Пейчев. Единодушно бе гласувано и преминаването към

двустепенна структура на управление. Избран бе петчленен Надзорен

съвет, в който влязоха Васко Нинов, президент на Ники Стар.

Останалите надзорници са доц. Стоян Стоянов (преподавател в УНСС),

Камен Иванов, Илия Гьoшев и Сико-ФармаООД като юридическо

лице.

С решение на събранието всички привилегировани акции

без право на глас ще бъдат преобразувани в обикновени поименни

с право на глас. Акционерите гласуваха и увеличение на капитала

на банката от 800 млн. лв. на 2.3 млрд.лв. чрез издаването на

акции с право на глас, всяка с номинал от 100 000 лева. Основната

сума за достигане на гласувания капитал ще внесе новият собственик

в БУБ, плащайки придобивката си от 40 процента. Събранието даде

право на надзорния съвет да увеличава капитала на банката до 20

млрд. лева. Изискуемата от закона сума от 10 млрд лв. ще бъде

събрана до края на годината, заяви пред в.БАНКЕРЪ

представител на банковото ръководството.

На извънредното си общо събрание акционерите на БУБ

одобриха отчета на банката за първите седем месеца на 1997 година.

За същия период привлечените средства в банката възлизат на 8.125

млрд. лв., а придобитите активи - на 19 млрд. лева. От началото

на годината досега БУБ е заделила провизии за погасяването на

главници и лихви в размер на близо 12 млрд. лв., като недостигът

за провизиране на всички активи е в размер на 800 490 хил. лева.

Общата капиталова адекватност, достигната от банката, е 5.05%,

а коефицентът на ликвидност - 25.49 процента.

Веднага след приключване на общото събрание новият

надзорен съвет проведе първото си заседание, на което избра управителен

съвет на банката - с председател Велко Велков и членове досегашните

изпълнителни директори на банката Галина Ковачева и Таня Керемедчиева.

Надзорниците на Балканска универсална банка заявиха

пред в.БАНКЕРЪ, че акционери и ръководство имат готовност

да постигнат качествен нови показатели, които ще помогнат на

банката да намери трайно място на финансовия пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във