Банкеръ Weekly

Общество и политика

АВТОМАГИСТРАЛА МАРИЦА В ОЧАКВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Всички документи за изграждането и бъдещата експлоатация на автомагистрала Марица в участъка от Оризово, Пловдивско, до граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево са готови и са внесени в Министерския съвет. Ако кабинетът одобри предложението, ще възложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев да организира конкурс за избор на концесионер.


Общата дължина на автомагистрала Марица е 112.5 километра. От нея досега частично е изграден само един участък - 20.8 км от северното платно преди границата с Турция.


Проучването на трасето за автомагистралата е осъществено от германската консултантска група ГОПА и нейния български подизпълнител - частния Институт по транспорт и комуникации. Ако се съди по внесения в Министерския съвет комплект документи, проектът е абсолютно готов. Той включва петте необходими за откриването на концесионната процедура анализи: правен, финансово-икономически, технически, социален и екологически.


Проектът е придружен и от три сценария - за ефективност при малък, среден и голям автомобилен поток.


На около 270 млн. долара (по около 2.4 млн. долара на километър) възлизат необходимите инвестиции за изграждането на автомагистралата според консултантите. Цената е висока, но това се обяснява с нуждата да бъдат изградени два големи моста над река Марица - при Харманли и Ябълково, както и изграждането на няколко големи и сложни пътни възела.


Много важна част от концесионния договор, за която също са предвидени доста средства, е изграждането на големи крайпътни търговски комплекси при селата Крепост и Воден, при Свиленград и край Капитан Андреево. Крайпътните комплекси включват мотели, ресторанти, бензиностанции и други търговски обекти. От тяхната експлоатация концесионерът ще събира немалки приходи - също предвидени и разчетени в концесионния договор.


Строителните работи ще започнат през пролетта на 2000 г. и трябва да завършат в средата на 2003 година. Проектът предвижда заедно със завършването на всеки от участъците да бъде веднага изграждана система за събиране на магистрални такси (ТОL-система). Последният пункт, където ще се сложи кабинка за платено преминаване, е при село Преславец и това трябва да стане в 2005 година.


При среден автомобилен поток


приходите от такси


и крайпътна инфраструктура (търговски обекти, бензиностанции и пр.) се очаква да бъдат около 2.230 млрд. щ. долара общо за целия концесионен период от 35 години.


Концесионният договор предвижда част от тези средства - 118 млн. долара - да се реинвестират на два етапа в поддръжката на вече изградената и работеща магистрала: първият - в периода 2014-2017 г. - ще погълне 57 млн. долара, а вторият - между 2028 и 2031 г. - 61 млн. долара. Три години по-късно, в края на 2034 година, концесионерът трябва да предаде автомагистралата в идеален вид на държавата, а тя ще организира втори концесионен търг. Законът дава възможност на първия концесионер да продължи договора си с още 15 години.


Изграждането на автомагистрала Марица ще създаде работа на доста хора, сочат разчетите: през 2000 г. - 2612 души, през 2001 г. - 4508, през 2002 г. - 4850, през 2003 г. - 3350 и през 2004 г. - 950 души.


След приключване на строителството магистралата отново ще ангажира над 1000 души - главно по обслужването на ТОL-системата и като персонал в търговските обекти.


В напреднала фаза


е проучването и оценката на икономическата и финансовата ефективност от изграждането на автомагистрала Тракия в участъка от Оризово, Пловдивско, до Ветрен, Бургаско, и на автомагистрала Черно море от Ветрен до Приселци, Варненско (близо до Аспаруховия мост). Двете автомагистрали се разглеждат като единен комплекс - част от трансевропейския коридор N 8, който ще се простре от албанското пристанище Дуръс до черноморските Варна и Бургас.


Строителството на този коридор се покровителства особено силно от американското правителство чрез неговата програма SBDI (Инициатива за развитие на Южните Балкани). Американците подкрепят коридора и финансово - 30 млн. долара за проучването и проектирането му са предоставени безвъзмездно и на трите страни, през които той преминава. Целта на американците е ясна - интеграция на България, Македония и Албания, доминирана от САЩ. Същото се отнася и за негласно (засега) подкрепяния проект за изграждане на нефтопровода АМВО (Бургас - Скопие - Дуръс), който следва плътно трасето на 8-и коридор. Припокриването му с трасетата на двете магистрали предопределя до голяма степен желанието на нашата страна да предостави изграждането и експлоатацията им на един концесионер, стига, разбира се, да се намери такъв.


Правителството ще предостави на кандидат-концесионерите опции за всяка магистрала поотделно, но във всеки случай ще набляга пред евентуалните инвеститори на взаимната обвързаност между двете и ще се стреми да ги предостави на един концесионер, съобщиха от Дондуков N 1. В този смисъл, предвид огромните инвестиции, необходими за изграждането на двете магистрали, правителството е готово да направи и


съответни отстъпки


Едната отстъпка предвижда, когато участъкът София - Пловдив - Оризово влезе в експлоатация, веднага след изграждането на ТОL-системата, да бъде предоставен на бъдещия концесионер, който да инвестира събраните приходи в строителството на нови участъци. Именно пътните такси, събирани от вече изградените магистрални участъци, ще попълват държавното участие в концесията.


Финансово-икономическото проучване на автомагистрала Тракия сочи, че за доизграждането на оставащите 192.7 км ще бъдат необходими около 436 млн. щ. долара (около 2.17 млн. долара на километър), от които 16 млн. долара ще отидат за изграждане на системата за платено преминаване през участъка в експлоатация София - Пловдив - Оризово.


Доизграждането на автомагистрала Черно море (92 км) ще глътне 350 млн. долара (3.8 млн. долара на километър). Обектът ще струва така скъпо заради трудния терен, който строителите трябва да преодоляват - два големи моста и един тунел.


Срокът за изграждане


и на двете магистрали (независимо дали са предоставени на един, или на двама концесионери) е четири години, а концесионното право за ползване ще бъде 35 години. Предвидена е възможност за продължаване на договора с още 15 години, но при съвършено различни условия: през първия етап концесионерът ще възвръща направените инвестиции, докато през втория ще експлоатира изградено съоръжение.


В случай, че автомагистрала Черно море бъде предоставена като самостоятелна концесия, екстра за концесионера ще бъде възможността да събира и таксите от участъка от магистрала Хемус между Варна и Каспичан (около 65 км). По този начин държавата ще опита да предостави максимално благоприятни условия на стабилните концесионери. Пак със същата цел, благодарение на обстоятелството, че от една година е в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главно управление на пътищата (ГУП) предлага бъдещият концесионер на автомагистрала Черно море да получи и някои от плажовете, намиращи се в близост до нея, които да експлоатира през целия период на действие на концесията. Бъдещият концесионер на крайбрежната магистрала Черно море може да получи като премия правото да експлоатира и отлично оборудваното яхтено пристанище близо до гр. Бяла, Варненско.


Пак с цел да бъдат привлечени солидни концесионери, се обмисля и възможността кариерите, от които ще се доставя строителен материал за изграждането на магистралите, също да бъдат включени като елемент от концесията.


Концесионерът на автомагистрала Черно море има шанс да получи и участъка Каспичан - Варна, защото


магистрала Хемус е изключена от инвестиционните програми


на правителството за близките десет години. Причината е, че в момента първокласните ни пътища се ремонтират по трите програми Транзитни пътища. До една година първокласният път Русе - Бяла (Е 85) - Плевен - Ябланица (Е 83) до София (автомагистрала Хемус) ще бъде изцяло освежен. (Големи участъци от него вече са изцяло готови.) Така ще се случи и с първокласния път Е 70, който свързва Русе, Разград, Шумен и Варна. И двете трасета дублират до голяма степен магистрала Хемус по цялото й протежение. Хвърлените огромни средства за рехабилитация на тези основни пътища обезсмисля поне сега концесията върху магистрала Хемус, смятат експерти от правителствения отдел Концесии.


Паралелно с огромната работа по рехабилитационната програма Транзитни пътища и подготовката на концесионните документи за трите автомагистрали, в ГУП вече са подготвили и една


извънредна инвестиционна програма


Чрез нея ще бъдат довършени или наново изградени 20 ключови пътни обекта. Предвидените в програмата инвестиции са 134 млрд. лева. От тях през тази година ще бъдат усвоени 53 млрд., а през следващата - останалите 81 млрд. лева.


Най-голямото предизвикателство за пътните строители според тази инвестиционна програма е довършването на започнатите преди повече от десетилетие участъци от автомагистрала Хемус - от 44-и до 70-и километър. В края на октомври 1999 г. водачите трябва вече да пътуват като бели хора чак до Ябланица, без да преминават в насрещното движение и да заничат в мъгливия здрач на тунелите дали отсреща няма да се зададе някой огромен тир. Довършването на започнатите мостове и тунели ще струва на данъкоплатците 43 млрд. лева.


Друг важен обект е довършването на 6.2 км от магистрала Хемус между Шумен и Каспичан, за което са предвидени 20.2 млрд. лева. Именно с тези 63.2 млрд. лева приключват инвестициите по автомагистрала Хемус. Участъкът от 296.5 км между Ябланица и Нови пазар ще чака по-добри времена - вероятно след 2010 година.


Цяла ламя е изграждането


на южния пътен възел край В. Търново, включен също в извънредната инвестиционна програма. В него се пресичат първокласните пътища Плевен - Варна и Русе - Стара Загора. Въпреки че привидно изглежда малък - само 0.5 км, той е толкова сложен, че ще погълне цели 19 млрд. лв., от които 5 млрд. през тази и 14 млрд. през следващата година.


В извънредната инвестиционна програма е включено и изграждането на обходен път покрай Килифарево, довършването на Аспаруховия мост (до края на тази година ще бъде пусната източната му страна, а догодина - и западната), обходните пътища край Раднево, Гълъбово, Долни Дъбник, Болярово, довършването на пътен възел край Каблешково, Бургаско, и пр.


Според специалистите освен автомагистрала Хемус за по-добри времена ще трябва да почака и изграждането на 70-те км от Трансевропейската магистрала (ТЕМ) в участъка Калотино - софийски околовръстен път (48 км) и северната дъга на обходното шосе на столицата (22 км). Благоприятният период ще започне след като стихнат размириците в Косово и автомобилният трафик в направлението Белград - Ниш - София отново се увеличи.


Като част от коридор N 8 трябва да се разглежда и изграждането на далечния южен обход на София в направлението Ихтиман - Самоков - Долна Диканя - Радомир (на картата с пунктир). Правителството на САЩ вече предостави 400 хил. долара от бюджета на SBDI за проучването на трасето. Целта на проекта е да бъде отклонен огромният поток автомобили от Гърция и Македония към черноморските ни пристанища или обратно. Обходът би решил и екологичните проблеми на Княжево.


Към незнайното бъдеще са адресирани намеренията за изграждане на автомагистрала Люлин - между кръстовището на бул. Европа с околовръстния път на столицата и пътен възел Даскалово, както и идеята за изграждане на автомагистрала Струма от София до Кулата.


Белчо Цанев


Таблица


Състояние на автомагистралите ни в момента:


Показатели Хемус Тракия Марица Черно море


Обща дължина 433.1 369.1 112.6 103.2


В експлоатация 125.4 172.7 20.8 (частично) 11.2


Пуск до 2000 г. 11.2 2.7 0.0 0.0


Строителство след 2000 г. 296.5 192.7 112.6 92


Текст под снимка


Автомагистрала Хемус изпадна от инвестиционните програми до 2010 година


Схема на автомагистралите

Facebook logo
Бъдете с нас и във