Банкеръ Weekly

Общество и политика

АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН ПРЕДЛОЖИЛА ЗА ПРОДАЖБА ВСИЧКИТЕ СИ АКЦИИ В SITA

Пет месеца, след като стана собственик на 75% от акциите на авиокомпания Балкан, израелската компания Зееви холдинг посегна на акциите на превозвача в Международната асоциация за въздухоплавателни съобщения SITA. В писмо до изпълнителния директор на Балкан Андрю Грей от 7 януари 2000 г. асоциацията съобщава, че през декември 1999 г. на вторичен публичен търг е успяла да продаде общо 23 000 000 акции в полза на Общността за въздушен транспорт (Air Transport Community - АТС). Тъй като общият брой акции - се казва в писмото - които трябваше да бъдат продадени по молба на АТС, надвишаваше този брой, се наложи прилагането на пропорционално разпределен процент от 33.74% към броя на акциите, продавани по молба на всеки акционер. След удържането на такси по гаранциите от 3.5% и инцидентни разходи всеки акционер получи нетна стойност от малко под 87.47 долара за акция...


Като отделен документ на г-н Грей е представен и Отчет за притежавани депозитарни сертификати (отговарящи на Equant NV акции) във фондация SITA към 31 декември 1999 година. Според него акционерът Балкан - български авиолинии е притежавал към 1 юли 1999 г. 320 379 броя сертификати.


По-нататък в документа е записано:


Трансфер на сертификати - 1020.


Конвертирани сертификати (отговарящи на брой Equant NV акции), продадени от Ваше име на вторичния публичен търг през декември 1999 г. - 108 432 броя.


Настоящ брой притежавани сертификати към 31 декември 1999 г.- 212 967 броя.


Под линия в отчета е отбелязано, че акциите са продадени за 87.4663 щ. долара всяка, или общо за 9 484 149 щ. долара.


Какво означава всичко това?


На първо място, че за въпросния декемврийски търг от Балкан са били предложени за продажба всичките 320 379 акции, които превозвачът е притежавал в SITA към деня на смяната на неговия собственик (1 юли 1999 г.). Те са щели да донесат 28.5 млн. долара чист приход, но поради огромния брой заявени за продажба книжа е била приложена уравниловка и авиокомпанията се е разделила само с една трета от активите си в SITA. Което е нормалната практика. На 16 февруари миналата година, когато авиокомпанията беше държавна, тя заяви за продажба на Нюйоркската фондова борса 200 000 от тези акции. От тях обаче бяха продадени само 117 992 акции по 71.16 щ. долара едната. В резултат на операцията тогава Балкан прибра 8.396 млн. щ. долара.


Вторият извод е, че от средата на февруари до средата на декември миналата година цената на книжата в SITA е скочила с 16 долара, което е една добра доходност.


Оттук нататък следва логичният въпрос - за какво са изхарчени придобитите от продажбата на акции 9.484 млн. долара? Съгласно чл. 7.9.1 от договора за приватизация купувачите на Балкан са длъжни да използват тези пари за погасяване на задълженията на дружеството и за осъществяване на инвестиционната програма. Като във всички случаи приоритетно ще бъдат погасявани задълженията на дружеството към българската държава. Но както писа БАНКЕРЪ (бр. 14 от 10 април 2000 г.), Балкан не плаща точно към държавата. Дългът на превозвача към нея е натрупан от неплатени държавни летищни такси и, според осведомени, е около 12 млн. лева.


Всъщност собственикът на Балкан - Зееви холдинг, няма от какво да се тревожи. Член 10.13 от приватизационния договор го освобождава от грижи, стига да внесе 10% от придобитите от продажбата средства (т.е. 948 хил. долара) по сметка на Агенцията за приватизация.


Разбира се, подобни въпроси не са били обсъждани на проведеното във вторник, 18 април, общо събрание на акционерите на Балкан. Извън дневния ред са останали и резултатите за миналата година, и изплащането на задълженията на превозвача към кредитори и доставчици.


Според имиджмейкъра на авиокомпанията Виктор Меламед на събранието са разисквани далеч по-важни теми. Като например вътрешното преразпределение на собствеността. Акционерите са решили прокуристът Барух Чакъров да придобие 26% от акциите, които регистрираното в Холандия дружество Болкън бългериън еърлайнз, собственост на Зееви холдинг притежава в Балкан. Както е известно, Болкън бългериън еърлайнз държеше 75% от превозвача. Сега 26% от тях отиват във фирмите на г-н Чакъров ZBIA ЕООД и дъщерната й ZBI АД. По думите на Меламед и двете са регистрирани в София. Но в компютърната база данни Делфи засега няма информация за регистрацията на такива дружества. Името на г-н Чакъров фигурира единствено в Интерконтакт ООД, регистрирано в СГС на 13 юни 1997 г., и в регистрираната на 3 ноември 1999 г. в Пловдив Българо-американска търговско-индустриална камара (БАТИК), сдружение с нестопанска цел. Там той се води като член на управителния съвет и председател на сдружението с адрес Аерогара София.


След прехвърлянето на 26% от акциите на Балкан на Барух Чакъров Болкън бългериън еърлайнз остава с 49% от капитала на авиокомпанията. Останалите 25% от книжата й се разпределят така: 5% за бъдещи реституционни претенции, 4.6% - продадени преференциално на бивши и настоящи служители на превозвача, и 15.4% - все още собственост на държавата.


На общото събрание е избран и нов съвет на директорите. Като физически лица в него влизат Давид Голан, Барух Чакъров и Филип Мустаков, а като юридически - двете фирми на г-н Чакъров.


Гласувани са и промени в устава, които, според изявление на един от дребните акционери, присъствали на събранието, орязват правата на ималите глупостта да закупят преференциални акции.


На събранието е приет и План за реконструиране на Балкан. Целта на документа, според записаното в началото му, е авиокомпанията да се съсредоточи върху своята основна бизнесдейност. В този смисъл от сегашната структура на Балкан ще бъде извадено техническото обслужване. То ще влезе в състава на смесено дружество с израелската компания Израели еъркрафт индъстри. По същия начин ще се процедира с кетеринга (осигуряването на самолетите с храни и напитки) и хендлинга (наземното обслужване на самолетите).


Вторият съществен момент е отделянето и развиването в рамките на авиокомпанията на т.нар. самостоятелни профит центрове: Чартърни операции, Балкан сити лайънз, Карго, Балкан еър карго и Хотели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във