Банкеръ Weekly

Общество и политика

АТБ ТЪРСИ ПОДКРЕПА НА СВОИТЕ ИДЕИ

Асоциацията на търговските банки организира в петък (5 юни) кръгла маса по проблемите на кредитирането на реалния сектор. На практика още преди месец АТБ подготви предложенията си за изменения и допълнения в Закона за банките, с които запозна БНБ, Министерския съвет и техническите мисии на МВФ.


Банкерите настояват както за разширяване на правата за кредитна дейност, така и на мерките срещу нередовните длъжници. Един от проблемите при отпускането на заеми са ограниченията за големите кредити. Според чл.29 от Закона за банките големи са всички кредити, които надвишават 10% от собствения капитал на кредитните институции.


Иска се и промяна на чл.42 от закона, която да позволи на кредитора да продава, без да вади изпълнителен лист, всички вещи на нередовния длъжник и правата върху тях, придобити като обезпечение по банков заем. Същото правило трябва да важи и за ипотекираните имоти. Предвидена е възможността длъжникът да осуети продажбата на търг, ако в срок до 14 дни преди провеждането му плати поне половината от задължението си и предостави за останалата част високоликвидно обезпечение. Тогава кредитната институция няма да има право да продава, но ще може да си прихване от платената сума разноските за подготовката на търга. Предложените изменения обаче налагат промени и в някои текстове от Гражданскопроцесуалния кодекс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във