Банкеръ Weekly

Общество и политика

АТБ ПОВИШИ ДВОЙНО ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС

Всяка банка, която иска да остане член на АТБ, ще трябва да плати 8 млн. лева. И тъй като някои от тях просто забравят да си плащат редовно членския внос, общото събрание на банковата асоциация гласува той да бъде платен в едномесечен срок - до 10 май. Ако някоя банка обаче не плати до определената дата, УС на АТБ ще прекрати членството й.


За 1997 г. членският внос бе 4 млн. лв. и въпреки че на събранието на АТБ никой не се възпротиви срещу двойното увеличение, след него се чуха и реплики, че членските вноски са прекалено високи. Някои банкери дори споменаха, че не е изключено да спрат да плащат. Асоциираните членове на АТБ пък ще внасят по 4 млн. лв. членски внос, за да участват на събранията, без да могат да гласуват при вземането на решенията.


Банковата асоциация не подложи на дискусии отчета за дейността си през миналата година. Същото се случи и по въпроса за проектобюджета през 1998 година. Това даде повод на отиващия си председател на асоциацията Огнян Енчев да възкликне: След като няма никакви изказвания и забележки, явно оценката за моята работа е отлична. Какъв финал на моята обществена дейност!


Ваня Василева, член на УС на АТБ, уточни, че и през тази година управителният съвет на асоциацията ще продължи да провежда разумна политика на разходите. Затова общата сума се предвижда да достигне 244 280 000 лева. През миналата година асоциацията е направила икономии за 87.8 млн. лева. По-любопитното е, че по-голямата част от тези икономии всъщност са отложени разходи за тази година.


Най-вълнуващата точка от дневния ред на събранието беше изборът на двама нови членове в управителния съвет на АТБ. След като Олег Недялков напусна Обединена българска банка и АТБ, в петък той бе последван и от Огнян Енчев, чийто тригодишен мандат като член на УС изтече. Срокът на мандата му се оказа донякъде спорен, защото г-н Енчев бе избран на годишната банкова среща в Шумен през май 1995 г., но регистрирацията му като член на УС на АТБ е от октомври същата година. Така че според някои тълкуватели мандатът му следваше да изтече през октомври 1998 година.


На събранието от секретариата на АТБ уточниха, че са постъпили само две предложения за вакантните места в управителния съвет. Едното за изпълнителния директор на Българска инвестиционна банка Пеньо Хаджиев, а другото за изпълнителния директор на ОББ Стилиян Вътев. На самото събрание прокуристът на Кредит Експрес Пламен Петров предложи и кандидатурата на Сашо Златарев, който е изпълнителен директор на банката. Както прогнозира в. БАНКЕРЪ в миналия си брой, при гласуването най-много точки събраха Стилиян Вътев и Пеньо Хаджиев, които станаха и новите членове в управителния съвет.


Веднага след приключване на събранието УС на АТБ избра за свой председател Стоян Александров (ЦКБ), а за заместник-председател - Иван Искров (ДСК). Първите думи на новия председател на АТБ бяха, че за банките идват тежки времена и асоциацията трябва да насочи усилията си именно към решаването на главните проблеми на банковия сектор - увеличената ликвидност и кредитирането.


Оттеглянето на БНБ от рефинансирането на търговските банки трябва да бъде компенсирано чрез развитие на междубанковия пазар. Това предполага облекчаване на изискванията както за междубанковото кредитиране, така и за разширен достъп на банките до минималните им задължителни резерви, които да играят роля на обезпечение при междубанковите операции. Банките са заинтересовани и от развитието на пазарите с корпоративни ценни книжа, което би им позволило да диверсифицират активите и снижат риска - коментира Стоян Александров.
Управителен съвет


Стоян Александров (ЦКБ) - председател


Иван Искров (ДСК) - заместник-председател


Чавдар Кънчев (БУЛБАНК)


Ваня Василева (Общинска банка)


Иван Радев (ЮНИОНБАНК)


Пеньо Хаджиев (Българска инвестиционна банка)


Стилиян Вътев (ОББ)


Контролен съвет


Анна Събева (ПИМБ)


Иван Златарев (ХЕБРОСБАНК)


Цветан Цеков (ТБ БИОХИМ)

Facebook logo
Бъдете с нас и във