Банкеръ Weekly

Общество и политика

АТБ ИСКА ПО-ШИРОКИ ПРАВА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

АТБ подготви предложенията си за изменения и допълнения в Закона за банките, с които ще запознае БНБ, Министерския съвет и техническите мисии на МВФ. Асоциацията настоява да се разширят правата на банките както по отношение на кредитирането, така и по отношение на нередовните длъжници. Един от проблемите при отпускането на заеми са ограниченията за големите кредити. Според чл.29 от Закона за банките големи са всички кредити, които надвишават 10% от собствения капитал на банката. Изключения са заемите, обезпечени със злато или с депозит на българска и чуждестранна валута. Асоциацията иска към тях да се прибавят и заемите, обезпечени с ДЦК, благородни метали и скъпоценни камъни, с особени залози на безналични ценни книжа, акции с борсова цена, както и с първите по ред ипотеки върху недвижими имоти и кораби, когато пазарната им стойност надхвърля с 25% отпуснатия заем. Настоява се разпоредбите на чл. 29 от закона да не важат за междубанковите заеми и приравнените към тях кредитни улеснения и гаранции.


Предлага се промяна и на чл.42 от закона, която да позволи на кредитора да продава, без да вади изпълнителен лист всички вещи на нередовния длъжник и правата върху тях, придобити като обезпечение по банков заем. Същото правило трябва да важи и за ипотекираните имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във