Банкеръ Weekly

Общество и политика

АСАРЕЛ ВЪРВИ САМО В ДУЕТ С КОНЦЕСИЯ


Най-сетне вместо пишман-годежари за Асарел-Медет
дойдоха истински купувачи, които ще се борят за 75% от капитала
на дружеството - белгийската фирма Юнион Миниер и
РМД Асарел инвест, подкрепяно от Voest Alpine Group,
която всъщност ще дърпа конците в работническо-мениджърското дружество.
След като е подсигурил тила си, Асарел инвест обяви,
че няма да се възползва от преференциите за РМД.


Концесията за използването на рудното находище
Асарел също е част от сделката - заяви ръководителят
на проекта за приватизация му Войтех Млоджиевски от Райфайзен
Инвестмънт-България. И добави: Очаквам да стигнем
до продажба на Асарел-Медет до края на годината.


След вълната от критики към чуждестранните посредници
(без разлика на пол и вероизповедание), че действали мудно и лапали
парите, които идват по програмата ФАР, това е впечатляващ оптимизъм.


Купувачите


Юнион Миниер е познато лице у нас - от
четиринайсет месеца белгийците са пълновластни собственици на
МДК-Пирдоп, където притежават 97.4% от капитала.


Австрийската индустриална компания Voest Alpine Group
(VAIT) от Линц е не по-малко известна у нас. Тя е доставчик на
линията за непрекъснато леене в Кремиковци, покрай
която Стопанска банка навремето задлъжня към австрийската фирма
със 110 млн. щ. долара и в момента още има да й връща 74.2 млн.
щ. долара. VAIT има разнопосочни интереси - стоманодобив, цветни
метали, химическа и хранителна промишленост, транспорт. Voest
Alpine притежава 300 предприятия в Австрия и по света, а нейният
американски филиал има тринадесет завода. Общият годишен оборот
на всички поделения на компанията е 12.7 млрд. австр. шилинга
(над 1 млрд. щ. долара).


Интересите


Реално погледнато, Юнион Миниер има по-голям
интерес да купи Асарел-Медет, защото така ще затвори
цикъла на производство на електролитна мед. Годишното производство
на Асарел е 180-190 хил. т флотационен меден концентрат,
а 46% от продукцията му се изнасят в чужбина. Финансовото здраве
на Асарел-Медет, макар и да не е цветущо и да е силно
зависимо от подскоците на цените на Лондонската метална борса,
все пак е задоволително. Оборотът на дружеството към края на 1997
г. е бил 144 млрд. лв. (86.723 млн. щ. долара). През последните
седем години инвестициите в него са 19.5 млрд. лв., а дълговете
му - 5.4 млрд. лв., от които 3.7 млрд. лв. са задължения към доставчици.


Концесията


Как в контекста на тази епикриза ще се
отрази на новия собственик задължението да откупи и концесията
за експлоатация на находището? Тук е мястото да се напомни, че
дружеството получи 26-годишния си агреман за него
без търг, тъй като към датата на влизането на Закона за концесиите
е добивало руда именно от това находище. По принцип стойността
на концесията се изчислява по количеството на медта в рудата на
база на крайния продукт - катодната мед по цени на Лондонската
метална борса. По груба сметка за случая първоначалната концесионна
вноска трябва да бъде около 175 хил. щ. долара. После в продължение
на 26 години купувачът се задължава да внася по около 1 млн. долара,
в зависимост от ситуацията в Лондон - сега за тон мед там дават
по 1620 щ. долара, но утре цената може да скочи на 2500 щ. долара,
както беше през 1997 година.


Не са малки и екологичните проблеми на Асарел-Медет
- замърсени повърхностни и подземни води, прах, нужда от широкомащабна
рекултивация. В крайна сметка подобни мероприятия ще погълнат
40 млн. щ. долара. Представителят на Райфайзен Инвестмънт
Красен Димитров обяснява, че именно затова цената на приватизационната
сделка не е толкова важна - заради концесията и екологичните проблеми
купувачът така или иначе поема дългосрочни парични задължения
към държавата.


Според геолозите запасите от медна руда (според етапа,
на който са проучени) са точно колкото е записано в концесионния
договор. Като се прибави и ниското средно съдържание на мед в
рудата - 0.47%, обикновено приемано за нерентабилно, и примесите
от глина, които налагат допълнителен разход на електроенергия,
проблемите набъбват.


Естествено играчите за Асарел-Медет са
от класа и са наясно с подводните камъни. Затова и очакванията
на Райфайзен Инвестмънт са, че преговорите няма да
се проточат. Разбира се, ако не се пръкне нещо сензационно - няма
да е за сефте.

Facebook logo
Бъдете с нас и във