Банкеръ Weekly

Общество и политика

АП ЩЕ ТРЯБВА ДА РАЗДЪРЖАВИ ОЩЕ 220 ПРЕДПРИЯТИЯ

Неудачна се оказа предпоследната (от месец април)
промяна на Закона за преобразуване и приватизация на държавни
и общински предприятия. След преоценката на дълготрайните материални
активи в края на 1997 г. прагът от 350 млн. лв. стойност на ДМА
на предприятията, продавани от Агенцията за приватизация, се оказа
много нисък. Според нейния шеф Захари Желязков, границата
от 350 млн. не е адекватна и не отговаря на принципа, че АП трябва
да приватизира големите предприятия. Новото изискване, прието
от Министерския съвет на 10 август, е за минимум 1 млрд. лева.
Обаче за предприятия със започнала процедура за приватизация няма
да има промяна в органите, които ще ги продават. Така АП ще приватизира
около 220 предприятия, а съответно Министерството на промишлеността
- 1000 предприятия, Министерството на земеделието, горите и аграрната
реформа - 440, Министерството на търговията и туризма - 390, и
Министерството на транспорта - 220 предприятия.


Други промени в закона ще пренасочват основната част
от приходите от продажбите към държавния бюджет, което е изискване
на МВФ. В бюджета ще влизат 90% от приходите от приватизация.
С останалите 10% ще се покриват разходите по сделките. Също така
Министерският съвет ще изготви списък на предприятия, при чиято
приватизация не се допуска плащане с непарични средства. Част
от преференциите на работническо-мениджърските дружества също
ще отпаднат. Ако за определен обект освен такова дружество
се състезава и друг кандидат, цената, която то предлага, ще бъде
намалявана с коефициент, който зависи от срока за плащане.


Реституционните искове вече няма да се обезщетяват
с обособени части и активи от предприятията, а с акции, дялове
или, ако те недостигат, чрез инвестиционни бонове от масовата
приватизация. Решен е въпросът за щетите от минали екологични
замърсявания. След смяната на собствеността вече не предприятието
замърсител, а държавата ще носи отговорността. Това трябва да
увеличи интереса към приватизацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във