Банкеръ Weekly

Общество и политика

АП СЕ ПООБЪРКА С ПРОДАЖБАТА НА ВЕЦОВЕТЕ

Не е чел достатъчно поговорки в детството си изпълнителният директор на Агенцията за приватизация (АП) Захари Желязков, и това си е. Веднъж да продадеш важно предприятие на работническо-мениджърско дружество (РМД), втори път да сториш същото, но трети път (или може би сто и трети)... В такива случаи обикновено не издържат нервите и на самия Господ. Още повече пък когато става дума за единадесет водноелектрически централи (ВЕЦ), седем от които са обединени в три каскади. И като си помисли човек, все още сме едва в началото на приватизацията в енергийния сектор.


Преди да му писне на Господ обаче, не издържа вицепремиерът и министър на икономиката Петър Жотев. Без да му мигне окото, на 5 юни той изпрати докладна записка до Иван Костов, в която настоява приватизационната процедура за вецовете да бъде спряна именно поради липса на стратегически инвеститори сред предпочетените от АП седем купувачи. Г-н Жотев предлага откриването на нова, но след провеждането на активен маркетинг от страна на раздържавителната агенция.


В два поредни броя (бр. 21 и 22) в. БАНКЕРЪ с интерес проследи как воденото от г-н Желязков ведомство хареса за купувачи на единадесетте централи РМД-та и неизвестни фирми. Особено вълнуващ бе изборът на Ел Ем Импекс от село Продановци, Софийско, за бъдещ собственик на каскадата Искър. Сега, ако се съди от събитията през последните няколко дни, същата фирма ще бере доста ядове. На 30 май нейният конкурент - чуждестранният консорциум Монопрос холдинг - Окада, е завел във Върховния административен съд жалба (вх. N5079) срещу индивидуален административен акт на Агенцията за приватизация, с който за предпочетен купувач на каскадата Искър е избрана Ел Ем Импекс. В жалбата са изброени куп нарушения на процедурата за водене на преговорите с потенциалните купувачи. Най-важните от тях са, че Ел Ем Импекс не е представила всички необходими документи, като: банкови референции и препоръки от надеждни постоянни търговски партньори, подробна информация за дейността си, пазарната си позиция и опита в областта на енергопроизводството. Освен това тя не е представила доказателства как ще се финансира проектът, нито пък доказателства за произхода на парите. В крайна сметка чуждестранният консорциум моли магистратите да вземат предвид изброените в жалбата нарушения и да спрат изпълнението на процедурата по сключването на приватизационния договор за каскада Искър.


Според някои сведения, освен с Върховния административен съд, Ел Ем Импекс има проблеми и с инспекторите от Териториалната данъчна дирекция София-област, които започнали изненадваща проверка.


Юристи са на мнение, че така Ел Ем Импекс се е озовала в много тежка ситуация. От една страна, ако се откаже от приватизационната процедура, ще загуби внесения депозит от 100 хил. лева. От друга, ако продължи преговорите, може да си навлече главоболия със съда и данъчните. Най-малките загуби фирмата би понесла, ако по някакви причини (като неокоплектована документация например) бъде декласирана. При това положение внесеният депозит ще й бъде върнат, а жалбата на конкуренцията вероятно върната.


А що се отнася до каскадата Искър, явно тя ще трябва да почака новите си собственици още някое и друго време.


Любопитното е, че около приватизацията на вецовете намаза и колежката от в. Капитал Галя Александрова. Във вторник, 6 юни, тя много сполучливо преразказа в Екип 4 по националната телевизия проблема, изложен подробно в бр. 22 на в.БАНКЕРЪ. Изглежда нещо е попречило на Александрова да се изкаже в Капитал, та се наложи водещата Петрова да й предостави такава възможност по БНТ. Хубаво се получи, само дето Александрова не се позова на източника си на информация. А той е в.БАНКЕРЪ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във