Банкеръ Weekly

Общество и политика

АП ФОРСИРА БОРСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

След едномесечно умуване Агенцията за приватизация (АП) най-после придвижи процедурата за избора на инвестиционни посредници, които ще продават държавни дялове от публични дружества на фондовата борса. На 4 октомври изпълнителният директор Захари Желязков подписа заповед, с която за победители в конкурса се обявяват ФК Карол (който ще пласира 24.7% от акциите на Тежко машиностроене -Радомир), 11.51% Булес - Бургас, и Бета корп, която ще търгува книжата на Солвей-Соди (12.34%). През следващата седмица ще бъдат подписани и договорите с посредниците. Явно обаче експертите от АП са преценили като твърде ниска предлаганата от финансовите къщи цена за посредничество при раздържавяването на остатъчния дял от Оловно-цинковия комплекс в Кърджали. Затова приватизация на акциите на това дружество чрез фондовата борса засега няма да има.


Държавните книжа на Солвей-Соди ще се предлагат на тържището за втори път. При първия опит не беше продадена нито една бройка, защото исканата тогава минимална цена от 6 лв. за акция беше доста по-висока от пазарната в този момент - около 4.50 лева. Сега конюнктурата на пазара не е много по-различна. Сделки с книжата на Солвей-Соди през седмицата се сключваха в диапазона 5.00-5.40 лв. за акция. А това означава, че ако искат най-после да продадат книжата на завода, в АП са се примирили с цена, близка до пазарната.


Значително по-сложно стоят нещата с радомирското и бургаското дружества, чиито държавни пакети ще продава ФК Карол. Те трудно могат да се квалифицират като впечатляващи за портфейлните инвеститори. Сделки с тях на борсата не са регистрирани от месеци. Мнозина специалисти предполагат, че единствените кандидати за държавните акции на двете дружества ще са мажоритарните им собственици. В Тежко машиностроене това е фирмата Бесттехника. През първите шест месеца на 2000 г. машиностроителното дружество реализира загуба в размер на 1.231 млн. лева. Задълженията му пък достигат цели 11 млн. лв., които трудно могат да се наваксат в близките години, при положение че приходите на завода за шестмесечието са едва 4.3 млн. лева.


В бургаския завод за производство на плочи от дървесни частици Булес през 1998 г. влезе чуждестранен инвеститор. Става дума за австрийската компания Кроношпан, която чрез кипърската си офшорка Кроношпан холдингс лимитед притежава 66.75% от капитала на дружеството. През миналата година австрийците сключиха споразумение за финансиране с Международната финансова корпорация (МФК) от групата на Световната банка. Заемите минават през Кроношпан България ЕООД, което след това отпуска парите на Булес. По този начин заводът е получил 8.1 млн. лв. за закупуване на дълготрайни материални активи и за оперативна дейност. В последно време обаче финансовите резултати на бургаския завод са повече от плачевни. През 1999 г. дружеството реализира загуба за 1.5 млн. лв. и няма да е изненадващо, ако през тази година резултатите са още по-лоши. Само през първата й половина Булес загуби нови 1.128 млн. лева. А нетната стойност на активите му от минус 1.541 млн. лв. красноречиво сочи, че на практика заводът за производство на дървесни частици е в състояние на технически фалит.


От петък (6 октомври) на борсата пък беше подновено предлагането на държавни акции от курорта Дюни. Посредник по продажбата е ИП Фаворит. Инвеститорите ще могат да наддават за 82 420 книжа от дружеството, като минималната продажна цена ще бъде 2.21 лв. за бройка. Мажоритарен собственик на Дюни е американската офшорка Джованда интернешънъл, контролирана от Ладимекс холдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във