Банкеръ Weekly

Общество и политика

АНТИМАФИЯ ТРЯБВА ДА ТУШИРА НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ ВЛАСТИТЕ

Любен Корнезов, депутат от ПГДЛ и член на комисията Антимафия


Г-н Корнезов, какви конкретни резултати да очакваме от работата на вече постоянната комисия Антимафия?


- Мисля, че по отношение на дейността на комисията не бива да сме прекалени оптимисти. От нея не могат да се очакват конкретни законодателни инициативи, тъй като тя няма такива правомощия. Според мен конкретната задача на комисията е да тушира напрежението между властите, да създаде по-благоприятен климат за взаимодействие между компетентните органи, ангажирани в борбата с престъпността. В продължение на много години призваните по закон органи, които са длъжни да воюват с престъпния свят, прехвърляха отговорностите си. А това е недопустимо.


Смятате ли, че е възможно да се тушира напрежението?


- Още когато Антимафия беше временна парламентарна комисия, нейните членове, между които бях и аз, се срещнахме с представителите на съдебната, изпълнителната власт и органите на МВР. Декларираното от всички становище бе, че борбата с престъпността може да успее само ако съществува единодействие между властите. Имаше и решения за създаване на нормативна база, на основата на която да се постигне взаимодействие между институциите. За съжаление тези решения са приети от Народното събрание, но не са изпълнени. Сега е необходимо да започнем оттам - от преразглеждане на решенията. Трябва да се търси отговорност от онези, които не са ги изпълнили.


И изпълнителната, и съдебната власт имат ясни правомощия в борбата срещу престъпността. Само правителството обаче се отчита пред вас. Този факт не обрича ли на едностранчивост работата на комисията и съответно решенията й?


- Да, това е един от проблемите. Още когато променихме правилника, за да създадем временната комисия Антимафия, аз обърнах внимание на този въпрос. И днес мисля, че създаването на такъв орган по-скоро ще подхрани нечии илюзии, отколкото реално да допринесе за успеха в борбата с престъпността. За мен пътят не е да се създават парламентарни комисии, чиято ефективност не е безспорна.


Съставът на вече постоянната комисия Антимафия повтаря състава на временната. Означава ли това, че ще се повторят и проблемите в нея. Достатъчно е да си спомним, че за дейността на Антимафия имаше разработени два доклада - на мнозинството и на левицата.


- Би било жалко, ако конфликтите се повторят. Но ако управляващите се опитат да инициират промени в конституцията, насочени към засилване на правомощията на изпълнителната власт за сметка на съдебната, ние ще бъдем длъжни да реагираме със всички средства, които законите на страната позволяват.


Означава ли това, че работата на комисията ще бъде пряко обвързана с предстоящия дебат по необходимостта от промени в конституцията?


- Да. Това бе ясно още когато се формира временната комисия Антимафия. Тогава мнозинството не успя, но ще се опита отново и отново ще срещне съпротивата на Демократичната левица.


Чий модел, според вас, трябва да взаимства България в борбата срещу престъпността?


- Мисля, че е необходимо да изработим свой български модел. Престъпността се поражда от условията в страната и затова има своята специфика. Специфични трябва да са и средствата за борба срещу престъпния свят. Длъжни сме да се съобразяваме с обективните закономерности. Основната ни грешка като законодателен орган е, че непрекъснато променяме нормативната база, свързана с противодействието на престъпния свят. Например само за една година три или четири пъти променяхме Наказателнопроцесуалния кодекс. Това прави законите практически неприложими. Необходимо е стабилно законодателство.


На едно от първите си заседания вероятно ще разгледате доклада на главния прокурор и на шефа на Националното следствие. Какво да очакваме като решения в това отношение?


- Редно е да разгледаме доклада случай по случай. Щом Татарчев и Рашков са го изпратили на председателя на Народното събрание Йордан Соколов, който оглавява и комисията, значи парламентът е сезиран по този проблем. Ако данните са верни, значи живеем в полицейска държава и е необходимо да потърсим отговорност от онези, които са извършили престъпления. Мисля, че с престъпността трябва да се борим чрез законите, а не чрез насилие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във