Банкеръ Weekly

Общество и политика

АНГЛИЙСКИ ИНВЕСТИТОР СЪБУДИ СОФИЙСКАТА БОРСА

Дългоочакваното оживление на капиталовия пазар дойде като че ли малко изневиделица. Само за една седмица книжата на някои от ликвидните компании се повишиха с по няколко десетки процента. От друга страна, собственика си през блоковия сегмент смениха големи пакети от интересни, но не толкова активно търгувани дружества. Брокери коментират, че поскъпването са причинили поръчките на английски институционален инвеститор, чието име засега се пази в тайна.


Хитът на седмицата безспорно бе средноседмичното поскъпване на книжата на ЛУКойл Нефтохим с 60 процента. Тяхната стойност в четвъртък достигна цели 10 лв. за акция. Котировките отлетяха нагоре заради постоянно търсене от клиент на инвестиционния посредник Нефтохим инвест финанс, който изкупуваше всички предложени на пазара книжа на рафинерията. Повишаването на цените им не е продиктувано от финансовото й състояние, което през последните месеци е много добро, колкото от конюнктурата.


Макар и далеч по-слабо, стойността си повишиха и книжата на девненския завод за производство на калцинирана сода Солвей-Соди. Причини го посредникът Бета корп, който до края на месеца ще се опита да продаде държавните акции от предприятието. Такова поведение е малко странно - нормалната логика, твърдят брокери, е преди излизането на книжата на приватизационния сегмент продавачът им да прави всичко възможно да снижи котировките им. Сега едва ли ще се намерят инвеститори, които биха купили девненските акции по новите им цени от 5.50 лв. за една.


Анализаторите на пазара смятат, че като цяло вложенията в акции стават все по-атрактивни. Като сравнително нискорискови се определят най-вече инвестициите в книжа на фармацевтичните и туристическите компании.


На блоковия пазар бяха изтъргувани 42 хил. книжа на Булгартабак холдинг. Според информация от борсовия под става въпрос за размяна на пакети между западни инвеститори. Регистрирана бе и транзакция на 15% от капитала на Юнион миниер Пирдоп мед. Първоначалните слухове сочеха, че причина за сделката е предстоящото увеличение на капитала на медодобивния комбинат. Членът на управителният съвет на компанията и бивш неин изпълнителен директор Филип Ромбаут обаче заяви пред в.БАНКЕРЪ, че операцията е просто прехвърляне на акции в рамките на белгийския концерн Юнион миниер, който е собственик на 98% от капитала на пирдопския завод.

Facebook logo
Бъдете с нас и във