Банкеръ Weekly

Общество и политика

АМЕРИКАНСКАТА БАНКА ПРИЕ НОВ БИЗНЕСПЛАН

БАКБ АД проведе в последния ден на март редовното си общо събрание. Присъстваха всички притежатели на акции, представляващи 100% от капитала на финансовата институция - Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ), представян от г-н Франк Бауър, и Бългериън-американ пропърти мениджмънт ЕООД, представяно от г-н Томас Хигинс.


Събранието прие отчета на съвета на директорите за дейността на банката през 1997 г. и освободи членовете му от отговорност. Акционерите приеха и годишния счетоводен отчет за 1997 г., както и доклада на експерт-счетоводителите за осъществения одит.


Собствениците на капитала обсъдиха мерки за подобряване на отрицателните финансови резултати на кредитната институция и приеха предложения им от изпълнителните директори бизнесплан за работа през тази година.


За одитор на БАКБ бе избрана фирмата Прайс Уотърхауз. Извършени бяха и персонални промени в съвета на директорите. От борда бе освободен Джеймс Флечър. На негово място бе избран Денис Ърл Фийлър.


Създадена в края на 1996 г., българо-американската кредитна банка АД има реално внесен капитал от 10 млрд. лв. към 31 март тази година.


БАКБ АД не набира депозити от населението и не търгува с чуждестранна валута.

Facebook logo
Бъдете с нас и във