Банкеръ Weekly

Общество и политика

АЛТЕРНАТИВНИЯТ ФОНДОВ ПАЗАР СЕ ГОТВИ ЗА СТАРТ

Ако се съди по американската практика, в извънборсовата търговия има и много бизнес, и много тръпка. Може би затова в развитите страни извънборсовият пазар лакомо отнема територия от фондовите тържища. В Америка това е вторият по големина пазар след Нюйоркската фондова борса. Чрез NASDAQ (електронизирана система за автоматична извънборсова котировка на акции на Националната асоциация на дилърите на ценни книжа) се търгуват над 30 хиляди компании - най-вече млади и неизвестни дружества. Но и големите фирми не пренебрегва някои качества на извънборсовия пазар - Apple Computer, Intel Corporation, Microsoft, Cisko systems и др.


И в България предприятията, чиито дялове бяха предложени за масова приватизация, бързо се насочиха към абсолютно нерегулирания извънборсов български пазар. На 21 октомври миналата година започна масирано регистриране на борсата на блокови сделки, които се извършваха на нереално ниски цени. Обикновено мениджърите на фондовете продаваха книжата на свързани с тях фирми, които след това продаваха акциите извън борсата, без да обявяват никаква цена. В последните промени на Закона за ценните книжа, които бяха приети от парламента миналата седмица, се предвижда създаването на организиран извънборсов пазар. Основните кандидати за получаване на лиценз в момента са Бизнесдата и СФБ- Капиталов пазар. През миналата седмица специалистите на Софийска фондова борса отново направиха демонстрационно представяне на своята система, наречена SEQUIS (sequirities quoting information system) - информационна система за офериране на ценни книжа. Тя ще действа на базата на Интернет и търговията ще може да се осъществява практически денонощно, ако брокерите имат желание за това. Системата ще изпраща и съобщенията към Централния депозитар за окончателно завършване на сделката. Комуникацията между брокерите ще се извършва чрез е-mail съобщения, като офертите ще се подреждат на общия екран от най-високата към най-ниската. Информационната система се поддържа на български и на английски език и съдържа актуални данни за емитентите - размер и структура на капитала, акционери, съучастия, финансови данни, както и информация, публикувана в пресата. Действаща търговска система трябва да бъде готова до началото на лятото, когато СФБ - Капиталов пазар най-вероятно ще подаде в Комисията по ценните книжа и фондовите борси документите си за лиценз като организатор на извънборсовата търговия с ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във