Банкеръ Weekly

Общество и политика

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ СВИ ПОРТФЕЙЛА СИ ДО 16 ДРУЖЕСТВА

Албена инвест холдинг е спечелил 4.2 млрд. лв. за 1997 година. Според решение на общото събрание сумата ще бъде разпределена като дивидент между 130-те хиляди акционери. Това прави 622 лв. чист приход на акция, или 15 550 лв. за всички бонове от една книжка (25 инвестиционни бона). Дивидентите ще се раздават между 15 юли и 15 октомври, съобщиха от холдинга.


Основният капитал на дружеството е 5.5 млрд. лв., а стойността на активите му е близо 11 млрд. лева.


По време на масовата приватизация бившият приватизационен фонд закупи дялове в 83 предприятия, но в момента само 16 от тях влизат в стратегическия му портфейл. Всички те, с изключение на България-29, са изпратили изминалата година с печалба.


Интересите на Албена инвест холдинг са свързани с туризма, който заема 64.74% от отрасловия портфейл на холдинга. Албена инвест холдинг притежава 22% от дружеството, управляващо комплекса Албена. Наскоро Агенцията за приватизация продаде 10.7% от капитала на Албена АД. Купувачи по сделката бяха работническо-мениджърското дружество Албена - 2000 и бившият приватизационен фонд, който според договора за продажба придобива една десета от пакета.


Холдингът обхваща предприятия от различни отрасли, с възможност за свързване в стопански вериги. Целта е затваряне на производствените цикли, като едни дъщерни дружества осигуряват пазар на други. Така например Бряст-Д - Добрич, и Торготерм - Кюстендил, в които холдингът е акционер, обзавеждат хотелите в Албена. Добричкото предприятие Добруджански текстил изработва памучни тъкани - отново за нуждите на хотелските бази на холдинга. Албена-Автотранс е специализирано в транспортното обслужване, както и в организирането на туристически мероприятия.


За 1997 г. холдингът е инвестирал над 18 млрд. лева. Намеренията са инвестициите в дъщерните му дружества да продължат и занапред, като средствата се осигурят чрез предлагане на нови емисии от акции и облигации на Българска фондова борса. Бъдещата дейност на Албена инвест холдинг е насочена и към придобиването на контролните пакети в туристическите дружества, в които притежава значителни дялове.


Дружества, в които Албена инвест холдинг притежава значителни дялове:


Албена АД - к.к. Албена 21.92%


Соколец - Боровец АД, Самоков 55.31%


Хемустурист АД, Габрово 60.17%


Албена Автотранс АД, с. Оброчище 58.94%


Добруджански текстил АД, Добрич 58.77%


България-29 АД, София 56.77%


Новотекс-Р АД, Ракитово 27.38%


Идис АД, Варна 67.83%


Складова техника АД, Горна Оряховица 28.97%


Торготерм АД, Кюстендил 58.67%


Пишещи машини АД, Пловдив 51.56%


Спартак АД, Бургас 27.80%


Бряст-Д АД, Добрич 78.53%


Сливница-1968 АД, Сливница 40.83%


Птици и птичи продукти АД, Плевен 28.18%


Ико-бизнес АД, София 51%


Структура на портфейла по отрасли:


Туризъм - 64.74%


Текстилна, трикотажна и шивашка - 6.59%


Дърводобивна и дървообработваща - 3.33%


Машиностроене - 7.26%


Хранително-вкусова - 0.62%


Други отрасли от промишлеността - 3.08%


Други инвестиции - 14.38%

Facebook logo
Бъдете с нас и във