Банкеръ Weekly

Общество и политика

АКТИВИТЕ ЩЕ СЕ ПРЕОЦЕНЯВАТ ПО ОТРАСЛОВ КРИТЕРИЙ

Нова схема за преоценка на активите предложи миналата

седмица Националният статистически институт. Според документа,

подготвен от сътрудниците на Захари Карамфилов, активите на държавните

и частните предприятия ще се преоценяват, като балансовата им

стойност бъде умножена по коефициент, различен за всеки отрасъл.

Методиката вече е внесена за обсъждане в Министерството на промишлеността.

Вероятно предложението на НСИ ще срещне неодобрението

на много финансови експерти. Опитни одитори отбелязват, че предложената

методика на практика представлява прилагане на инфлационното счетоводство.

Според неговите принципи всяка година предприятието извършва счетоводна

преоценка на активите и пасивите си в зависимост от коефициента

на инфлация и подготвя инфлационен баланс. В някои

страни (за разлика от България) той служи и за данъчни цели. Това

означава, че фирмата намалява номиналните си данъчни задължения

при висока инфлация.

Възниква и още един интересен въпрос. Много частни

фирми развиват дейност в няколко бранша едновременно. С какъв

коефициент в този случай ще бъде увеличена стойността на техните

активи?

Противниците на коефициентната методика

предлагат активите да бъдат преоценени от нарочен експерт (лицензиран

оценител или одитор). Така тяхната нова балансова стойност ще

бъде близка до пазарната им цена. Същите експерти подчертават,

че в много държавни предприятия има машини, съоръжения и сгради,

които се водят в баланса, но са негодни или пък не се използват

в производството поради липса на средства. В първия случай активът

трябва да бъде бракуван и отписан от баланса. В разговор заместник-министърът

на промишлеността Марин Маринов изрази принципно съгласие с посочените

аргументи. Той обаче не е убеден, че вещите лица, назначени от

съда или лицензираните оценители, винаги ще бъдат достатъчно компетентни

да се справят с ревалоризацията. Освен това той подчерта, че експертната

преоценка на всички предприятия у нас може да отнеме години.

Според постановление на Министерския съвет ревалоризацията

на активите трябва да започне в началото на следващата година.

Първоначално служебният кабинет на Софиянски предложи тя да започне

едновременно с въвеждането на Валутен борд. Но правителството

на Иван Костов отсрочи този момент с шест месеца. Вероятната причина

е, че високата стойност на амортизационните отчисления ще намали

драстично постъпленията от данъка върху печалбата през 1997 година.

Дали ревалоризацията няма да бъде допълнително отложена,

доколкото е нереалистично да се очаква рязко подобряване на състоянието

на държавните финанси? Марин Маринов се надява, че през 1998 г.

правителството ще разполага с достатъчно допълнителни ресурси,

за да спре узаконената декапитализация на производствените и търговските

дружества. Във всички случаи експертите на кабинета имат на разположение

достатъчно време да обсъдят различните виждания по проблема за

преоценката на активите и да се спрат на най-добрия вариант.

Facebook logo
Бъдете с нас и във