Банкеръ Weekly

Общество и политика

АКО ПРОДАВАТЕ ВАЛУТА - ПИТАЙТЕ ЗА КОМИСИОНАТА

Валутният борд несъмнено засегна най-болезнено валутните
търговци на кешовия пазар. Обменните бюра и финансовите къщи трябваше
да приемат безропотно новите железни правила и съответно
да пренастроят оптимално дейността си. Пазарните условия и неограничената
конкуренция наложиха предел в нормата на рентабилност и в този
бранш. Единствена алтернатива за оцеляване останаха гъвкавото
и адекватно снижаване на разходите, безспорното доказване на истински
професионализъм и безупречното обслужване на клиентите. Лоши
валутни търговци обаче приложиха и друг метод, за да опазят все
по-жалката печалба от чейнджа - въвеждаха комисиони при покупка
на валута (продажба за клиента). Прилагането на комисиони при
касовите сделки за покупко-продажба на валута не противоречи на
закона, а не е лишено и от икономически основания. Проверката
на банкнотите при покупка изисква време, носи риск и е нормално
клиентът да заплати за тази услуга. Шокиращ е единствено размерът
на прилаганите комисиони - те варират между 3 и 8% върху обявения
на таблото курс. По този начин реалният курс купува
се смъква далече под нормалните пазарни нива. Жестокият капан
е заложен още на таблото при обявяване на условията на сделката.
Съгласно закона те трябва да бъдат изложени ясно, разбираемо и
да информират публично клиента. Офертите за сделки на сарафите-ментета
изглеждат точно обратно - със странни и умишлено потулени надписи.
Не бива да се допусне капанът да щракне - следват
дълги и свирепи свади с един естествен за клиента завършек - чаша
бистра студена вода. Задължение на оторизираните надзорни органи
от БНБ е да възстановят правото на клиента да бъде информиран
за условията на сделката съгласно изискванията на закона. Но,
докато това стане, преди да влезете в CHANGE, винаги питайте за
комисионата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във