Банкеръ Weekly

Общество и политика

АКО ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЕФИР 2 СЕ ЗАБАВИ, РЕФОРМАТА В МЕДИИТЕ ЩЕ СЕ ЗАТРУДНИ


Г-н Райчевски, след толкова неудачни решения смятате
ли, че вече имаме добър закон за електронните медии?


- Дискусията за медийното законодателство се води
в обществото ни вече близо девет години. Остротата й често надхвърляше
пределите на допустимото. И все пак, благодарение именно на тази
разгорещена дискусия, най-после имаме един добър закон. А той
наистина е най-добрият, който сме имали досега. Текстът е съобразен
с всички изисквания, отговаря на съвременните стандарти и гарантира
свободата на словото. Разбира се, след време може да се наложат
някакви промени или допълнения заради новите реалности или технологични
постижения. Но засега законът създава предпоставки за реален плурализъм
в медийното пространство.


Защо тогава беше толкова оспорван и критикуван?


- Надявам се, че след публикуването на закона в Държавен
вестник на обществото ще стане ясно, че много от острите
думи, изречени по негов адрес, са били без сериозни основания.
Причината за това е вероятно и в неопитността ни да водим такива
дискусии. За много от обсъжданите текстове не можехме да си изградим
реална представа до какви резултати ще доведе тяхното прилагане.


Според вас новият състав на Националния съвет за
радио и телевизия ще гарантира ли неговата независимост?


- Това зависи само от волята на самите членове на
съвета. Ние се постарахме да създадем закон, който да осигурява
възможности за ефективна работа. Правомощията на законодателя
са дотук. Останалото зависи от дейността на самата институция.


Много съмнения има около забраната за реклами в най-гледаното
време по БНТ?


- Поставеното ограничение помага да се разбие сегашният
монопол на националната телевизия. Законът трябва да се стреми
да стимулира създаването на конкурентна среда за електронните
медии. А конкуренцията изисква за всички да има равни условия.


Законът е създаден да работи в пазарни условия, но
ако продажбата на Ефир 2 се осуети или забави, това няма ли да
провали и закона, и цялата реформа в тази сфера?


- Законът завършва законодателната част от реформата.
А цялостното й приключване е дълъг процес, който практически едва
предстои.


И все пак забавянето на приватизацията може ли да
саботира реформата?


- Точно затова трябва да създадем всички условия
за поява на втори национален оператор. Добре е това да стане до
месец или най-късно в началото на новата година. Не е в моите
компетенции да поставям срокове, но ако се забави продажбата на
Ефир 2, реформата в медиите наистина ще се затрудни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във