Банкеръ Daily

Общество и политика

Ако има по-често избори, всяко дете ще има своя детска градина

Преди избори управляващите винаги са много загрижени за пенсионерите и за децата. И със същия жар, както летните горещини, харчат в името на добруването на българите. 

Родителите ни вече получиха увеличение на пенсиите си. Около 2 120 867 пенсионери ще вземат добавка от 50 лв. за месец август. Допълнителната сума ще се изплаща на всички, независимо от размера на техните пенсии. За изплащането на добавките за август правителството ще отпусне допълнителни 106 043 350 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване.

Хиляди деца бяха разиграни и през тази година на лотарията "детска градина" и в резултат само в София около 8000 деца не бяха приети в общинските детски градини на първо класиране. А Родители на неприети в детски градини деца още чакат за среща с  премиера Борисов, за да разговарят за своите искания.

Но нещата са на път да се оправят. 

Към бюджета на Столичната община за 2020 г. полетяха още 50 млн. лева за строителство, обзавеждане и оборудване на детски градини и детски ясли, както и за отчуждаване и изкупуване на терени и имоти за нуждите от нови места в детските заведения на територията на общината. От Столична община съобщиха, че вече подготвят проектите на 16 детски заведения на територията на общината. 

"Ще отпуснем няколкостотин милиона за детски градини и ясли, искам да няма едно дете, което да не бъде осигурено". Това обеща премиерът Бойко Борисов пред кметове на населени места, докато инспектираше трасето по интерконектора с Гърция около Стара Загора и Хасково.

Ударно се работи, но май пак без план. Едва ли някой е преброил колко деца чакат за детска градини, а знае ли се какви са нуждите по градове и села? Дали пък няма да стигнем до момента, когато за всяко дете ще има по една детска градина?

Вече има предложени промени и в Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. Проектът и мотивите към него са публикувани повторно за обществено обсъждане. В него са отразени получени коментари и забележки, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

"Да бъде създадена възможност за изграждане на детски заведения в части от сгради и промяна в изискванията с оглед пълноценно и целесъобразно използване на терените, определени за строителството им." Това предвижда проектът за изменение и допълнение на наредбата. 

Очакванията са чрез създаването на нормативни условия за гъвкаво планиране и проектиране на сградите и на предвижданите в тях помещения да се намали недостигът на места в детските ясли и градини.

Според действащите в момента изисквания детските градини могат да се изграждат само като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти. В същото време към момента съществуват голям брой т.нар. филиали, разположени в части от сгради, в които се извършва пълноценно отглеждане и обучение на деца. Затова се предлага да отпадне това изискване за детските заведения, независимо от собствеността им.

Но голяма част от терените, предвидени за детски заведения, вече са усвоени. Не са редки и случаите, в които части от тях са реституирани и вече застроени. Останалите все още свободни терени, особено в бързоразвиващите се в момента територии, са с ограничена площ. 

И поради това ще се допусне разстоянието от сградите до уличната регулационна линия и вътрешните регулационни линии да бъдат намалени спрямо общите изисквания на наредбата в условията на застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура, както и при пристрояване и/или промяна на предназначението на съществуващи сгради. 

"Проектирането на детско заведение в части от сгради ще се извършва при спазване на здравните, противопожарните и образователните изисквания към детските ясли и градини", обещават от регионалното министерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във