Банкеръ Weekly

Общество и политика

АКЦИОНЕРИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА СЕ СЪБИРАТ В СОЛУН

Очаква се на 5 и 6 февруари
в Солун да се проведе първото заседание на управителите на Черноморската
банка за търговия и развитие. Тогава ще бъдат избрани и шефовете
на банката. Като кандидат за поста изпълнителен вицепрезидент
българското правителство е посочило Даниела Бобева - директор
на дирекция Международно сътрудничество в БНБ. През
миналата седмица кабинетът на Иван Костов одобри управителя на
БНБ Светослав Гаврийски за управител от българска страна в съвета
на управителите на ЧБТР. За негов заместник бе определен Димитър
Радев, заместник-министър на финансите.


В борда на директорите
на международната кредитна институция от българска страна ще участват
подуправителят на БНБ Румен Аврамов, а негов заместник ще е началникът
на управление Държавно съкровище и дълг в Министерството
на финансите Нина Ставрева.


Първоначалният капитал
на новата кредитна институция ще бъде 1 млрд. СПТ, разпределен
в един милион акции с номинал 1000 СПТ всяка. Както писа в. БАНКЕРЪ
в края на миналата година, България внесе първите 10% от своята
капиталова квота в уставния фонд на ЧБТР. Българското правителство
се възползва от правото си, предвидено в устава на банката, и
внесе половината от дължимата сума в български левове, а останалата
част - в щатски долари. Първата ни капиталова вноска е 13.5 млн.
специални права на тираж (СПТ), или 10% от общото ни дялово участие.
Срещу половината от нея - или 6.75 млн. СПТ, бяха внесени 16.26
млрд. лева. Останалите 6.75 млн. СПТ бяха изплатени в американска
валута - или 9.149 млн. щ. долара.


От останалите страни участнички
най-големите дялове в капитала имат Турция (16.5%), Русия (16.5%)
и Гърция (16.5%).


Според утвърдения бизнесплан
на ЧБТР предимство при кредитирането ще се дава на частните търговски
дружества, участващи в съвместни проекти. Банката ще извършва
и експортно финансиране, насърчавайки тенденцията към разрастване
на регионалната търговия.


Специфична цел на България
ще бъде да оптимизира финансовата подкрепа, която страната ни
може да получи срещу дяловото си участие. Българските представители
ще акцентират не само върху насърчаване на брутните чуждестранни
инвестиции у нас, но и върху стимулирането на частните български
вложения в чужбина, както и на съвместни инвестиции в трети страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във